Vartotojų, turinčių prieigą prie LiDA saugomų duomenų
KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJA

Pasižadu saugoti bet kokios informacijos, prie kurios man suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis.

Man yra žinomas faktas, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtrauks atitinkamą atsakomybę pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus.