Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Kokybinė analizė
Apie mokymus
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERIZUOTA KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU NVIVO IR TEXT ANALYSIS SUITE
KOMPIUTERIZUOTA KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU NVIVO IR TEXT ANALYSIS SUITE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

KOMPIUTERIZUOTA KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU NVIVO IR TEXT ANALYSIS SUITE

Autoriai: Dr. Vaidas MORKEVIČIUS, Dr. Audronė TELEŠIENĖ, Dr. Giedrius ŽVALIAUSKAS

Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

TURINYS

I DALIS. TYRIMŲ IR ŠALTINIŲ APRAŠYMAI

ĮVADAS
   1.1. Tyrimo „FILANTROPIJOS KULTŪRA LIETUVOJE“ duomenų aprašymas
   1.2. Tekstinių duomenų šaltinio „SEIMO POSĖDŽIŲ, SKIRTŲ KOVO 11-AJAI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI, STENOGRAMOS“ aprašymas

II DALIS. ĮVADINIS KURSAS Į KOMPIUTERIZUOTĄ KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĘ

ĮVADAS
1. KOKYBINIŲ DUOMENŲ SAMPRATA
2. PAGRINDINĖS SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODOLOGINĖS TRADICIJOS
   2.1. Atvejo studija
   2.2. Diskurso analizė
   2.3. Etnografinis tyrimas
   2.4. Fenomenologinis tyrimas
   2.5. Naratyvinis tyrimas
   2.6. Pagrįstoji teorija
   2.7. Turinio analizė
   2.8. Veiklos tyrimas
   2.9. Mišrių metodų prieiga   
3. KOKYBINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS
   3.1. Atrankos strategijos
   3.2. Kokybinių duomenų rinkimo metodai
      3.2.1. Stebėjimo etodai
      3.2.2. Interviu metodai
      3.2.3. Dokumentų ir audiovizualinės medžiagos peržiūra
   3.3. Kokybinių duomenų užrašymo/registravimo technikos
   3.4. Kokybinių duomenų parengimas kompiuterizuotai analizei
      3.4.1. Transkripcija
   3.5. Kokybinių duomenų saugojimas
4. KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS PERSPEKTYVOS
   4.1. Kokybinė perspektyva
   4.2. Kiekybinė perspektyva
5. ANTRINĖ KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ
6. KOMPIUTERIZUOTA KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ
   6.1. Kokybinių duomenų analizės kompiuterizavimo istorija
   6.2. Kompiuterizuotos analizės galimybės ir problemos
   6.3. Kokybinių duomenų analizės programinė įranga „NVivo“ ir „Text Analysis Suite“
7. KOKYBINIŲ DUOMENŲ KODAVIMAS KOMPIUTERIO PAGALBA
   7.1. Kiekybinė prieiga
   7.2. Kokybinė prieiga
8.  SUKODUOTŲ OBJEKTŲ SĄSAJŲ PAIEŠKA IR TŲ OBJEKTŲ RYŠIŲ ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS:
   8.1. Kiekybinė prieiga
   8.2. Kokybinė prieiga
9.  REZULTATŲ PATEIKIMAS IR EKSPORTAVIMAS
10.  KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS PAGRĮSTUMO IR PATIKIMUMO KRITERIJAI

III DALIS. KOMPIUTERIZUOTOS KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS PAVYZDŽIAI

ĮVADAS
1. KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS PROGRAMINĖ ĮRANGA „NVIVO“ IR „TEXT ANALYSIS SUITE“
   1.1. Programinės įrangos TextQuest 3.0 panaudojimo galimybės
   1.2. Programinės įrangos NVivo 8 panaudojimo galimybės
2. KOKYBINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR PARENGIMAS KOMPIUTERIZUOTAI ANALIZEI SU „NVIVO“ IR „TEXT ANALYSIS SUITE“
   2.1. Kokybinių duomenų transkripcija ir parengimas kompiuterizuotai analizei su TextQuest 3.0 programine įranga
   2.2. Parengto skaitmeninio teksto (nepadorotų įvesties duomenų) rinkmenos importavimas į TextQuest 3.0 programinę įrangą
   2.3. Kokybinių duomenų transkribavimas ir parengimas kompiuterizuotai analizei su NVivo 8 programine įranga
   2.4. Parengto skaitmeninio teksto (nepadorotų įvesties duomenų) rinkmenos importavimas į NVivo 8 programinę įrangą
3. KOKYBINIŲ DUOMENŲ KODAVIMAS KOMPIUTERIO PAGALBA
4. SUKODUOTŲ OBJEKTŲ SĄSAJŲ PAIEŠKA IR TŲ OBJEKTŲ RYŠIŲ ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS
5. REZULTATŲ PATEIKIMAS IR EKSPORTAVIMAS

LITERATŪRA

KOMPIUTERIZUOTA KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU NVIVO IR TEXT ANALYSIS SUITE

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19