Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

1. HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

    1.2 Lietuvos HSM informacijos duomenų archyvas (LIDA)

Išorės tendencijų ir Lietuvos išteklių analizė rodo, kad šalyje nėra (vieningos) ir šiuolaikinėmis IKT grindžiamos prieigos prie tokių MT informacijos išteklių kaip tyrimų duomenys, tyrimų metodologija ir instrumentai. Šiems duomenims kaupti, analizuoti, organizuoti, sisteminti, prieigai prie jų užtikrinti bei papildomoms paslaugoms mokslinei bendruomenei (mokymai, konsultacijos ir pan.) teikti turėtų būti įsteigta speciali institucija – Lietuvos HSM informacijos duomenų archyvas (LiDA). Ši nacionalinės aprėpties duomenų institucija kauptų, organizuotų ir teiktų prieigą mokslininkams prie struktūruotų Lietuvos duomenų masyvų ir, bendradarbiaudama su analogiškomis struktūromis Europoje ir pasaulyje, keistųsi su jomis duomenimis, patirtimi, duomenų kaupimo ir sklaidos metodikomis, užtikrintų mokslininkams prieigą prie duomenų sankaupų. LiDA tikslai: sudaryti laisvos ir atviros prieigos galimybę prie empirinių duomenų, skatinti ir padėti atlikti empirinius tyrimus, propaguoti duomenų saugojimą ir mainus, užtikrinti platesnį ir žinojimu grindžiamą (profesionalų) duomenų panaudojimą.

LiDA uždaviniai:

 • Įgyti, saugoti ir skleisti duomenis;
 • Informuoti apie prieinamus duomenis;
 • Kurti mokomąją medžiagą mokykloms, kolegijoms ir universitetams;
 • Dokumentuoti einamuosius tyrimus;
 • Patarti teisiniais, etikos ir metodiniais klausimais;
 • Kurti, plėtoti ir administruoti duomenų bazes;
 • Plėtoti statistinės analizės programas moksliniams tyrimams;
 • Atlikti viešojo ir privataus sektoriaus užsakymus, svarbius mokslo tyrimams.

LiDA veiklos dedamosios:

 • Paslaugos ir operacijos – duomenų archyvas ir aptarnavimas;
 • Plėtra – programinės įrangos, mokymo paketų kūrimas, mokymas ir konsultavimas tyrimo metodikos, duomenų analizės ir kt. klausimais;
 • Kontraktinis darbas – užsakomieji darbai ir tarptautiniai projektai;
 • Administracija – kasdienis valdymas Lietuvos HSM einamųjų tyrimo projektų dokumentavimas;
 • Tyrimų privačių duomenų apsaugos kontrolės funkcijos.

Socialinių ir humanitarinių duomenų archyvas taptų svarbia Lietuvos HSM tyrimų informacijos infrastruktūros grandimi, kurios šiuo metu stokojame ir taip prarandame integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę galimybes.

Lietuvoje kuriama Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa). Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) [2] skirta Lietuvos mokslo institucijoms, kurių autoriai kuria mokslines ir studijų publikacijas, kurias reikia įkelti, saugoti, kataloguoti ir pateikti skaitytojams bei kitoms sistemoms. eLABa atlieka e. dokumentų leidybos, pateikimo į visateksčių dokumentų talpyklas (eLABa talpyklas), metaduomenų užpildymo ir tikrinimo, visų duomenų saugojimo, indeksavimo (teksto ir metaduomenų) paieškai ir duomenų pateikimo skaitytojams funkcijas. eLABa pagrindinis tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti vartotojams Lietuvos mokslo ir studijų e.dokumentus. Bendra eLABa schema pateikta 1.1 pav.

1.1 pav. eLABa bendra schema

eLABa kaupiami, saugomi ir skelbiami eLABa duomenų teikėjų įkelti šių tipų e. dokumentai, sudarantys eLABa įėjimo duomenų srautus:

 • knygos (monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu);
 • periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai (žurnalai) bei mokslo populiarinimo leidiniai (žurnalai), išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
 • atskiri moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, publikuoti spausdintuose, išleistuose kompaktiniais diskais arba paskelbtuose virtualioje aplinkoje periodiniuose bei vienkartiniuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose (žurnaluose);
 • pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
 • studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos (toliau – ETD darbai);
 • mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
 • kita e. formatu parengta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei studijų medžiaga, kuri dėl garso ir (arba) vaizdo (audiovizualinės) pateikties negali būti išspausdinta.

eLABa talpyklose numatoma kaupti, saugoti, įvairiai padoroti ir kitą mokslui ir studijoms aktualią informaciją, pvz.,, empirinius duomenis, mokymo objektus, ir pan. Todėl LiDA yra kuriama, kaip autonominis eLABa modulis.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17