Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

1. HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

    1.3 HSM tyrimų duomenų tipai ir formatai

HSM (humanitarinių ir socialinių mokslų) informacinių procesų specifiką apibrėžia socialinių duomenų ir naudojamų tyrimo metodų ypatybės. Pagrindiniai socialinių duomenų šaltiniai yra:

 • empirinių tyrimų duomenys, gaunami masinių apklausų metu;
 • atliktų mokslinių tyrimų ataskaitos;
 • socialinių tyrimų tęstiniai (serijiniai) duomenys.

HSM informacinio aprūpinimo sistema turi būti kuriama įvertinant kompleksinį, daugiaplanį ir sisteminį socialinės informacijos pobūdį ir įvertinant informacijos pavidalų ir pateikimo formų poreikių kitimą priklausomai nuo socialinių tyrimų etapų.

Reikia pabrėžti dar vieną socialinės informacijos ypatybę. Skirtingai, pavyzdžiui, nuo techninių mokslų, kur vertingiausi yra naujausi duomenys, HSM tokią pačią vertę turi ir ankstesniųjų tyrimų duomenys, jeigu jie yra metodiškai sugretinami ir reprezentatyvūs duotajam tyrimų objektui. Todėl patikimos ir retrospektyvios informacijos pateikimas yra vienas iš svarbiausių HSM tyrimų informacinio aprūpinimo uždavinių.

Šiuolaikinės visuomenės informatizavimo procesas pakeitė HSM sektoriaus vaizdą, ypatingai socialinės informacijos kaupimo, saugojimo ir apdorojimo procesus. Mokslininkams jau seniai yra akivaizdu, kad HSM eksperimentiniai tyrimai yra unikalūs ir vertingi, kad yra ribotos daugkartinio eksperimento pakartojimo galimybės, kad ypatingai sudėtinga patikrinti ir palyginti eksperimentinius rezultatus. Tai iškėlė empirinių duomenų sisteminio saugojimo ir kaupimo problemą ir būtinybę sukurti HSM duomenų informacinę sistemą, panaudojant naujausias informacines technologijas.

Viena iš šiuolaikinių informacinių technologijų krypčių yra statistinių duomenų, naudojamų HSM tyrimuose, rinkimas, kaupimas, saugojimas ir apdorojimas.

LiDA archyvo HSM dokumentai, jų metaduomenys

HSM elektroninius empirinius (gautus įvairių apklausų būdu ir pan.) ir su jais susietus kitus duomenis vadinsime HSM dokumentais. HSM dokumentai numatomi kaupti eLABa talpyklose palčiai naudojamais empirinių duomenų formatais:

 • DDI Document (*.xml);
 • SPSS System (*.sav);
 • SPSS Portable (*.por);
 • SPSS Syntax (*.sps);
 • SAS (*.sp1);
 • Stata 7 and Stata 8 (*.dta);
 • Statistica (*.sta);
 • NSDstat (*.nsf);
 • dBase (*.dbf);
 • DIF (*.dif);
 • Delimited Text (*.txt, .csv).

Šių duomenų tinkamai vizualizacijai vartosime sistemą Nesstar.
Duomenis apie HSM dokumentus vadinsime metaduomenimis, kurių paieškai bus naudojamos eLABa priemonės.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17