Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

1. HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

    1.4 Kompiuterių naudojimas HSM tyrėjo darbo vietoje

        Vartotojų registracijos įrašų administravimas

Vartotojų registracijos įrašai. Vartotojo registracijos įrašas – WindowsXP sistemos apsaugos pagrindas. Tai unikalus asmeninis kodas, suteikiantis teisę prieigai prie išteklių.
Kiekvienas vartotojas, reguliariai dirbantis domene arba prie vieno iš jo kompiuterių, privalo turėti registracijos įrašą. Registracijos įrašai leidžia administratoriui kontroliuoti vartotojų prieigą prie domeno ir lokalių kompiuterio išteklių, pavyzdžiui, riboti laiką, kada vartotojas gali registruotis domene.

Vartotojų grupės. Grupė – tai rinkinys vartotojų įrašų su panašiomis tarnybinėmis funkcijomis arba išteklių poreikiu. Įrašų grupavimas gerokai palengvina kasdienių administravimo užduočių sprendimą.

Vartotojai ir grupės. Priklausomybė kuriai nors grupei nulemia didžiąją dalį tinklo ir konkretaus vartotojo galimybių. Grupė – labai patogus būdas suteikti teises ir privilegijas iškart keliems vartotojams. Pavyzdžiui, jei keliems vartotojams reikia prieiti prie kokio nors failo, galima sukurti grupę, sujungiančią jų įrašus ir prieigos prie failo teises suteikti grupei, o ne kiekvienam vartotojui atskirai.

Prieigos teisė suteikia galimybę vartotojams asmeniškai naudotis įvairiais ištekliais, pavyzdžiui, katalogais, failais, tinklo spausdintuvais. Kadangi paprasčiau valdyti ne atskirų narių, o grupės teises, išteklių kreipties galimybės dažniausiai valdomos per grupes.

Privilegijos reguliuoja vartotojų teises atlikti sistemines operacijas: vartotojų įrašų kūrimą, registraciją lokaliame kompiuteryje arba serverio išjungimą.

Vartotojo registracijos įrašo sukūrimas

Vartotojo registracijos įrašas sukuriamas Computer Management įrankiu.

 1. Aktyvuokite įrankį Computer Management: paspauskite Start, po to – Control Panel. Du kart paspauskite Administrative Tools, ir tada dukart – Computer Management.

   

 2. Programos navigacijos medyje atidarykite šaką Users:
  • Computer Management
  • System Tools
   • Local Users and Groups
   • Users

 

 1. Iš meniu Action išrinkite punktą New User.

   

 2. Atsidariusiame dialogo lange įveskite laukų reikšmes:

  User name – vartotojo vardas. Jis negali sutapti nei su kito vartotojo, nei su vartotojų grupės vardu, ilgis – iki 20simbolių, išskyrus šiuos:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >

  Ful name – pilnas vardas (Vardas, Pavardė);

  Description – aprašymas.

  Lauke Password įrašomas slaptažodis, kuris pakartojamas lauke Confirm password. WindowsXP slaptažodžio ilgis gali būti iki 127 simbolių, tačiau suderinamumui su kitomis sistemomis, turėtų būti ribojamas 14 simbolių.

 3. Pasirinktiniai pažymėkite arba išvalykite langelius:

  User must change password at next logon – vartotojas turi pasikeisti slaptažodį pirmą kartą prisijungdamas prie sistemos;

  User cannot change password vartotojas negali keisti slaptažodžio;

  Password never expires – slaptažodžio galiojimo laikas neribojamas;

  Account is disabled – registracijos įrašas blokuotas.

   

 4. Paspauskite Create ir Close.

Vartotojų grupės kuriamos irgi Computer Management įrankiu. Kai vartotojai ir jų grupės sukurtos, galima juos įrankiu Computer Management priskirti reikiamoms grupėms.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17