Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

3. E. LEIDYBOS SISTEMOS, E. DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO PROCESAI IR PRIEMONĖS

    3.1 E. leidybos sistemos apibrėžimas

Svarbiausia e. informacijos sąvoka yra visateksčiai elektroniniai dokumentai. Tai e. dokumentai, kuriuose pateikiamas visas dokumento turinys: tekstas, vaizdas (lentelės, grafikai, nuotraukos, filmai), garsas ir t. t.

Visateksčius e. dokumentus apibūdinantys terminai priklauso nuo vartojimo konteksto. Aprašant leidybinius procesus, visateksčiams e. dokumentams įvardyti vartojamas terminas elektroniniai leidiniai, o kalbant apie leidinių katalogavimą ir saugojimą vartojamas terminas elektroniniai ištekliai (e. ištekliai).

Duomenų bazė (kai kur vartojamas terminas duomenų bankas) yra informacinių objektų, sukauptų kartu elektroniniu pavidalu pagal vieną schemą ir pasiekiamų kompiuteriu, visuma.

Elektroninis leidinys (e. leidinys, e–publication) – tai leidinio elektroninė versija, jo informacijos visateksčio skaitmeninio formato kompiuterinis failas, parengtas platinti internete arba įrašyti į elektronines laikmenas. E. leidinio vartotojas skaito leidinį kompiuterio ekrane arba išspausdina.

Elektroninė leidyba (e. leidyba, e–publishing) – tai puslapių, kurie skirti spausdinti arba publikuoti internete, komponavimas elektroninėmis priemonėmis. Detaliau technine prasme e. leidyba apibrėžiama kaip interaktyvus teksto ir grafikos kūrimas didelės skiriamosios gebos kompiuterio ekrane, taikant puslapio aprašymo (žymėjimo) komandinių kalbų priemones, bei sukurto puslapio vaizdo nukreipimas į e. spausdinimo (publikavimo) ar fotokompozicijos įrenginį.

E. leidyba – tai informacijos teikimo visuomenei metodas, kai informacijos turinys saugomas, pateikiamas ar platinamas skaitmenine forma ir pasiekiamas tik naudojant informacinių technologijų įrangą (kompiuterį, mobilųjį įtaisą ar kt.).

E. leidyba apima skaitmeninių kūrinių (teksto, grafikos, fotografijos, muzikos kūrinių), fonogramų, transliuotojų programų ir laidų įrašų leidybą internete, CD–ROM diskuose ar kitomis technologijomis.

E. leidinių kūrimas ir tvarkymas

E. leidyba apima įrankius, verslo procesus bei sistemų architektūrą. Išskiriamos trys pagrindinės e. leidybos dalys:

  • turinio kūrimas (content): autorius parašo kūrinį bei parengia jo struktūrines dalis;
  • turinio valdymas (management): redagavimas, tikrinimas, vertimas, išskaidymas į sudėtines dalis;
  • turinio pristatymas (content delivery): sudėtinių dalių parengimas skirtingose terpėse ir platinimas vartotojams.

Kad skaitytojai būtų aprūpinti e. dokumentais, reikia turėti:

  • e. leidybos sistemą, kuri teikia e. leidybos priemones ir paslaugas;
  • temines visateksčių dokumentų duomenų bazes (VDDB) (e. dokumentų kaupimas);
  • virtualią biblioteką (e. dokumentų paieška ir pateikimas).

Šie trys komponentai turi sudaryti bendrą sistemą ir užtikrinti e. dokumentų gyvavimo ciklą: kūrimą, komplektavimą, konvertavimą, redagavimą, recenzavimą, patvirtinimą/atmetimą, testavimą, publikavimą, katalogavimą, saugojimą, pateikimą, aptarnavimą, archyvavimą, naikinimą. Iš visų ciklo dalių galima būtų išskirti pagrindines: parengimą, publikavimą, saugojimą, paiešką ir pateikimą.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17