Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

3. E. LEIDYBOS SISTEMOS, E. DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO PROCESAI IR PRIEMONĖS

    3.2 E. leidybos sistemos architektūra

E. leidyba – tai informacijos teikimo visuomenei metodas, kai informacijos turinys saugomas, perteikiamas ar platinamas skaitmenine forma ir pasiekiamas tik naudojant informacinių technologijų įrangą. E. leidyba apima priemones, verslo procesus bei sistemų architektūrą.

Tradiciniame leidybos procese galima išskirti daugybę dalių: atrinkimą ir recenzijas, redagavimą ir tikrinimą, dizainą ir poligrafinį rinkimą, spausdinimą, vadybą ir pardavimus, saugojimą ir paskirstymą. Akivaizdu, kad e. leidyboje atsiveria naujos galimybės. Interneto ir hiperteksto galimybės leidžia pagerinti ir papildyti minėtus procesus. Galima teigti, kad e. leidyba šiandien yra iš esmės dvejopa: fiktyvi (fiction publishing) ir nefiktyvi (non–fiction publishing). Fiktyvi e. leidyba ypač populiari mokslo ir studijų srityje. Šiuo e. leidybos atveju yra rengiamas ir publikuojamas tik e. leidinys, o tradicinės leidybos procesas nevykdomas. E. dokumentas dažniausia yra hiperteksto forma, ir tai leidžia sukurti nuorodų sistemą, kuri gali jungti atskirus dokumentus ar dokumentų dalis, turėti nuorodas į kitų autorių e. dokumentus, naudoti vaizdo animaciją ir įgarsinimus. Pasaulyje ir Lietuvoje ši e. leidybos forma sparčiai plinta ir yra labai patogi vartotojams. Nefiktyvi e. leidyba – tai leidyklos išleisto leidinio e. dokumentas. Paprastai šiuo atveju dokumentas yra tiksli spausdinto leidinio kopija (dažniausiai PDF formatu) ir skaitytojas gali skaityti jį skyrių po skyriaus, puslapį po puslapio. Vienos ir kitos e. leidybos dokumento parengimo procesų sekos skiriasi, tačiau saugojimas ir pateikimas labai panašūs.

Lietuvos mokslo ir studijų e. leidybos sistema turi apimti abi – fiktyvią ir nefiktyvią – e. leidybos formas. Dažniausia fiktyvios e. leidybos rezultatas – vadinamoji „pilkoji“ produkcija: prieš publikuojant e. leidinį nėra kvalifikuoto atrinkimo, recenzavimo, redagavimo ir tikrinimo. Nefiktyvios leidybos procesas yra pakankamai ilgas (ir brangus), todėl tam, kad būtų pagreitintas informacijos pateikimas internete, kai kada yra publikuojamos išankstinės e. versijos (pre–print). Remiantis e. leidybos projektais, Lietuvos mokslo ir studijų sistemos e. leidybos projekto modeliu siūloma fiktyvi e. leidyba, kuri užtikrintų greitą ir kokybišką mokslo produkcijos publikavimą internete. E. leidyba šiuo atveju vykdoma, naudojant IT ir WEB technologijas, o leidėjas yra pats autorius. Apibendrinta e. leidybos sistemos architektūra pateikta 3.1 paveiksle.

E. dokumentai yra rengiami mokslo ir studijų padaliniuose, kurie yra susiję su e. leidyba. E. leidybos paslaugos šiuose padaliniuose gali būti teikiamos individualiems autoriams, kolektyvams, konferencijų komitetams, redkolegijoms ir t. t. Centras realizuoja e. leidybos sistemos komponentus ir teikia virtualias paslaugas. Pagrindiniai komponentai yra tokie: e. dokumentų modeliavimas (dokumento XML modelis); darbo sekų kontrolė (pateikimas, recenzijos, kt.); e. dokumentų saugojimas ir pateikimas (saugykla). E. dokumentų saugykla turi būti realizuota remiantis OAI ir DSEP standartais. Tradicinėms leidykloms turi būti sudaryta galimybė perkelti publikuojamų leidinių e. versijas (nefiktyvi leidyba) į e. dokumentų saugyklą. E. dokumentų metaduomenys turi būti rengiami kartu su pačiu e. leidiniu ir atitikti Dublin Core arba UNIMARC metaduomenų standartus. Metaduomenys turi būti kaupiami bibliotekų e. kataloguose ir naudojami informacijos paieškai.
 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17