Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

3. E. LEIDYBOS SISTEMOS, E. DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO PROCESAI IR PRIEMONĖS

    3.3. E. dokumentų talpyklos

        E. dokumento skaitmeninio objekto modelis

Skaitmeninis objektas (3.3 pav.) Fedoros saugykloje susideda iš kelių komponentų: pastovaus identifikatoriaus (PID), vieno ar kelių diseminatorių, sisteminių metaduomenų, vieno ar kelių duomenų srautų. Objekto turinys ir elgsena yra adresuojami per URI. Duomenų srautai atitinka turinį, o diseminatoriai – elgseną. Fedora suteikia skaitmeninių objektų prieigos ir valdymo paslaugas.

Diseminatoriais pateikiami skaitmeniniai objektai. Kiekvienas iš jų apibrėžia rinkinį metodų, kuriais pasiekiami duomenų srautai. Diseminatoriai taiko elgsenos mechanizmą, kurį įgyvendina išorinė paslauga.

Skaitmeninio objekto struktūra:

Nuolatinis identifikatorius (PID) – jis turi būti nekintantis ir unikalus Fedoros sistemoje.
Sisteminiai metaduomenys – skirti objektui administruoti ir valdyti:
Skaitmeninio objekto pavadinimas (doLabel),
Turinio modelio tipo identifikatorius (cintentModelID),
Skaitmeninio objekto sukūrimo data ir laikas (createdDT),
Skaitmeninio objekto paskutinio modifikavimo data ir laikas (modDT),
Skaitmeninio objekto būsena (status),
Skaitmeninio objekto audito įrašai – saugoma informacija apie veiksmus su skaitmeniniu objektu (veiksmas, data, atsakingas agentas, procesas).
Duomenų srautai – saugomas e. dokumentų turinys ir metaduomenys.

Yra tokie duomenų srautų atributai:

Vidinis identifikatorius (datastreamID) – identifikuoja duomenų srautą skaitmeniniame objekte (unikalaus objekto ribose);
Versijos identifikatorius (datastreamVersionID) – identifikuoja skaitmeninio objekto duomenų srauto versiją;
Duomenų srauto tipas (dsControlGroupType). Tai gali būti nuoroda į kitą saugojimo vietą, talpykloje esantis turinys (kuriame yra skaitmeninis objektas), XML turinys, saugomas skaitmeniniame objekte;
Duomenų srauto pavadinimas (dsLabel);
MIME (dsMIME) – bitų srauto MIME tipas;
Sukūrimo data (dsCreateDT);
Turinys (dsContent) – duomenų srautas (gali būti saugomas nebūtinai Fedoros sistemoje).
Diseminatoriai. Šis skaitmeninio objekto komponentas susieja elgseną ( pvz.,, paslaugas) su objektu. Kiekvienas diseminatorius turi elgsenos aprašą ir jos mechanizmą. Elgsenos aprašas yra formalus metodų aprašymas (abstrakti sąsaja). Elgsenos mechanizmas yra tos sąsajos realizacija. Elgsenos aprašymas ir mechanizmas saugomi atskiruose objektuose, kurie turi savo PID. Diseminatorius su elgsenos aprašu ir mechanizmu susiejamas per PID.

Diseminatorių atributai yra tokie:

Vidinis identifikatorius (disseminatorID) - identifikuoja diseminatorių skaitmeniniame objekte (unikalus objekto ribose);
Diseminatoriaus tipo identifikatorius (bdefPID) – unikalus objekto elgsenos aprašymo identifikatorius (PID);
Diseminatoriaus pavadinimas (dissLabel);
Sukūrimo data (dissCreateDT);
Duomenų srautų (turinio) sąryšis (fedoraBindMap) – saugoma informacija apie duomenų srautų ryšį su elgsenos mechanizmu; turi vieną atributą - vidinį identifikatorių (dsBinderMapID);
Elgsenos aprašas – diseminatoriaus elgsenos aprašas. Atributai: Lokatoriaus tipas (bdefLocType) – pagal nutylėjimą URN; Vieta (bdefPID) – elgsenos aprašo objekto PID.
Elgsenos mechanizmas - diseminatoriaus elgsenos mechanizmas. Atributai: Lokatoriaus tipas (bmechLocType) – pagal nutylėjimą URN; Vieta (bMechPID) – elgsenos aprašo objekto PID.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17