Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

3. E. LEIDYBOS SISTEMOS, E. DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO PROCESAI IR PRIEMONĖS

    3.4. Fedoros saugyklos administravimo sąsaja

        Dokumento pateikimas skirtingais formatais

Dokumentą vartotojams dažnai yra naudinga pateikti skirtingais formatais. Šis pavyzdys parodo, kaip sukurti skaitmeninį objektą, kurio kiekvienas duomenų šaltinis atitinka skirtingą to paties dokumento formatą. Dinaminis turinio generavimas bus parodytas vėliau.

Sukursime naują skaitmeninį objektą. Iš meniu pasirenkame: File/New/Data Object. Atveriamas dialogo langas, pavaizduotas 3.5 pav.

 

3.5 pav. Naujo objekto kūrimo langas

Turinio modelis (Content Model). Laukas yra naudojamas sudėtingesniuose taikymuose, todėl dabar paliekamas tuščias. Padedame varnelę, kad naudosime savo PID (Use Custom PID), įrašome demo:100 ir spaudžiame Create. Priešingu atveju sistema pati sugeneruos PID. Atveriamas skaitmeninio objekto demo:100 redagavimo langas (3.6 pav.).

 

3.6 pav. Objekto konfigūravimas

Šiame etape nurodysime šaltinius, kurie atitinka e. dokumentus. Paspaudžiame Datastreams skiltį ir ekrane matome vaizdą (3.7 pav.) su vienu duomenų šaltiniu – DC. Jame aprašomi Dublin Core metaduomenys.

 

3.7 pav. Duomenų srautai

Keletas pastabų apie informaciją duomenų srautų lange:

DC duomenų srauto tipas (Control Group) yra Internal XML Metadata. Kaip jau minėta anksčiau, Fedora turi keletą skirtingų duomenų srautų tipų. Šis tipas yra tinkamas metaduomenims aprašyti.

Jūs galite tiesiogiai redaguoti Dublin Core metaduomenis paspaudę Edit mygtuką. Suredagavus reikia paspausti Save mygtuką. Fedora patikrins, ar metaduomenys atitinka Dublic Core schemą.

Jūs galite išoriniu redaktoriumi sukurti Dublin Core metaduomenų įrašus (ar kitą XML metaduomenų schemą atitinkančius įrašus). Sukurtą failą galima importuoti paspaudus Import mygtuką. Pakeitimams išsaugoti spaudžiame Save mygtuką.

Dabar įkelsime e. dokumentus (eprint) kaip naujus duomenų srautus. Pavyzdyje naudojamus failus galima rasti:

FEDORA_HOME/userdocs/tutorials/2/example1/artex.html
FEDORA_HOME/userdocs/tutorials/2/example1/artex.pdf
FEDORA_HOME/userdocs/tutorials/2/example1/artex.tex

Spaudžiame skirsnį New..., esantį kairėje lango pusėje. E. dokumentui įkelti spaudžiame mygtuką Import... . Pasirodo langas, kuriame reikia nurodyti kelią iki e. dokumento, esančio lokalioje failų sistemoje, arba URL. Įkeltas HTML dokumentas atrodys taip (3.8 pav.):

 

3.8 pav. Naujo duomenų šaltinio kūrimas

ID – duomenų srauto identifikatorius.
Label – duomenų srauto informacinis aprašas.
Content Group yra Managed Content tipas (e. dokumento turinys saugomas atskirai nuo skaitmeninio objekto).
MIME Type – pasirenkame dokumento tipą.

Spaudžiame mygtuką Save Datastream ir pakartojame visus procesus su pdf ir tex duomenų formatais. Pdf formatui pasirenkame MIME Typeapplication/pdf, tex formatui MIME typetext/plain. Įvedami atitinkami ID ir Label laukai.

Duomenų srautų langas turi atrodyti taip (3.9 pav.):

 

3.9 pav. Pirmo pavyzdžio duomenų srautai

Spragtelėję ant kiekvieno duomenų šaltinio, pastebėsite Fedoros URL lauką, kuris yra unikalus URL Fedoros duomenų saugykloje. Jei interneto naršyklėje įvesite vieną iš šių URL – naršyklė atvers duomenų šaltinį. Šie URL gali būti naudojami su bet kuria Web programa ir REST pagrindu veikiančiomis Web paslaugomis. Jei naudositės SOAP pagrindu veikiančiomis web paslaugomis, getDataStream ir getDissemination metodais galėsite pasiekti skaitmeninius objektus. Įvedę interneto naršyklėje http://localhost:8080/fedora/get/demo:100, pamatysite antraštinę skaitmeninio objekto informaciją (duomenų šaltiniai, nuorodos, metaduomenys).

3.10 pav. paveikslas iliustruoja šiame pavyzdyje sukurto skaitmeninio objekto struktūrą ir REST užklausas.

3.10 pav. Pirmo pavyzdžio skaitmeninis objektas

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17