Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

4. LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS (ELABA) TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS HSM TYRIMUOSE

    4.1. Bendra eLABa schema ir pagrindinės sąvokos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) skirta Lietuvos mokslo institucijoms, kurių autoriai kuria mokslines ir studijų publikacijas, kurias reikia įkelti, saugoti, kataloguoti ir pateikti skaitytojams bei kitoms sistemoms. eLABa atlieka e. dokumentų leidybos, pateikimo į visateksčių dokumentų talpyklas (eLABa talpyklas), metaduomenų užpildymo ir tikrinimo, visų duomenų saugojimo, indeksavimo (teksto ir metaduomenų) paieškai ir duomenų pateikimo skaitytojams funkcijas. eLABa pagrindinis tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti vartotojams Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus.

eLABa sudaro keturios komponentų grupės:

  • Paieška ir pateikimas – apima visas su e. dokumentų paieška ir pateikimu susijusias funkcijas.
  • eLABa talpyklos – garantuoja tiek ilgalaikį, tiek einamąjį (laikiną) e. dokumentų saugojimą. E. dokumentai, jų dalys ir metaduomenys įkeliami į eLABa talpyklas kaip vientisi skaitmeniniai objektai (toliau - e. objektai).
  • Leidyklos – rengia e. dokumentus ir jų metaduomenis, pateikia juos į eLABa talpyklas.
  • Vartotojų autentifikavimas ir autorizavimas – garantuoja vartotojų registraciją ir jų teises sistemoje. Šis veiksmas išskirtas siekiant parodyti, kad vartotojui vieną kartą prisijungus prie bet kurio iš komponentų, nebereikės prisijungti antrą kartą pereinant prie kito komponento.

eLABa funkcionavimo aplinka pateikta 4.1 pav.

4.1 pav. eLABa funkcionavimo aplinka

Pagrindinės sąvokos:

LVB – Lietuvos virtuali biblioteka – tai bibliotekos, telekomunikacijos priemonės ir unifikuota vartotojo sąsaja. Ji apima visų lygių bibliotekas – nuo namų bibliotekos iki pasaulio informacinių šaltinių. LVB portalo [16] funkcionavimo pagrindas – ExLibris firmos programiniai produktai [17]: MetaLib – bibliotekos portalo programinė įranga, SFX – kontekstui jautri interneto nuorodų sistema.

BIS – bibliotekų informacijos sistema. Bibliotekos veiklos procesai (katalogavimas ir bibliografavimas, skaitytojų aptarnavimas, serijinių leidinių kontrolė, komplektavimas, tarpbibliotekiniai mainai, prieiga prie viešo e. katalogo internete OPAC ir kt.) automatizuojami naudojant ALEPH BIS [18]. Vartotojas, pasitelkdamas viešą prieigą interneto tinkle, gali ieškoti leidinio e. kataloguose, o susiradęs norimą leidinį pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, pvz.,, užsisakyti arba pratęsti leidinį, sužinoti, ar yra negrąžinęs paimtų leidinių, sužinoti, kada norimas leidinys bus grąžintas ir t. t.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17