Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

4. LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS (ELABA) TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS HSM TYRIMUOSE

    4.2. eLABa e. dokumentai

eLABa talpyklose kaupiami e. dokumentai, kurie yra atrinkti ir sugrupuoti, atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinėje bibliografinėje praktikoje nusistovėjusius dokumentų klasifikavimo principus ir eLABa koncepciją – kaupti ir pateikti vartotojui Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus, suskirstytus pagal formą į šešias skirtingas grupes:

  1. Knygos ir jų dalys (Knygos);
  2. Žurnalai ir straipsniai (Žurnalai);
  3. Konferencijų ir seminarų pranešimai (Renginiai);
  4. Mokslinės ataskaitos (Ataskaitos);
  5. ETD dokumentai;
  6. HSM duomenys;
  7. Kiti dokumentai.

Dokumentų rūšių grupavimas pagal formą yra susijęs su e. dokumentams įkelti į eLABa naudojama specialia programine įranga. Dėl e. dokumentų atrankos ypatumų pradiniame etape kaupiami tradiciniai (spausdintų dokumentų e. analogai arba e. dokumentai, atitinkantys spausdintų dokumentų struktūrą) mokslo ir studijų dokumentai.

E. dokumentai į eLABa pateikiami, atsižvelgiant į nustatytas kiekvienos kolekcijos dokumentų rūšis ir nustatytus šių dokumentų vidinius bei išorinius elementus, pagal kuriuos generuojami dokumento metaduomenys ir išsaugomi eLABa talpyklose reikalingi dokumentų failai.

E. dokumentams funkcionuoti eLABa sistemoje naudojama XML technologija, kuri yra tinkama informacijai valdyti, ieškoti, ilgai saugoti bei dalytis tarp skirtingų platformų programinės įrangos. XML naudojama dokumento metaduomenims aprašyti, duomenims (e. objektams) ir atvaizdavimo taisyklėms saugoti.

Pastaba. Šiame dokumente naudojamos dvi XML santrumpos (XML ir xml). Apibūdinant XML technologiją, standartą, schemą, kalbą ar panašiai naudojama santrumpa – XML. Apibūdinant xml failą ar jo formatą, naudojama santrupma – xml.

Pateikiant metaduomenis xml formatu užtikrinama, kad xml failai atitiktų pateiktas schemas. xml failų atitiktis pateiktoms schemoms garantuoja, kad metaduomenys aprašyti ne tik teisingai, bet ir reikiamu formatu, kad juos be papildomų pastangų būtų galima perduoti eLABa talpykloms. Aprašytų e. dokumentų metaduomenų patikrai atlikti naudojamos trys pagrindinės schemos: FOXML schema, simple Dublin Core schema ir MARCXML schema.

E. objekto aprašas įkeliamas į eLABa talpyklą kaip FOXML.xml failas. Pagal pasirinktą e. dokumento tipą eLABa duomenų teikėjas užpildo pateiktos formos metaduomenų laukus ir speciali programa sukuria FOXML.xml failą, atitinkantį aprašomas schemas, ir metaduomenų aprašus.

E. dokumentų vidiniams ir išoriniams elementams aprašyti taikomi žinomi metaduomenų standartai, pvz.,: Dublin Core (DC), MARC21, ETD-MS, ir kt. eLABa funkcionuojanti bibliografinė informacija turi būti detalizuota. E. dokumentų vidinių ir išorinių elementų visuma parodo, kad pagrindinių DC elementų nepakanka. Be to, e. dokumentams saugoti naudojama programinė įranga Fedora riboja galimybes išsamiai aprašyti metaduomenis pagal DC standartą, todėl metaduomenys saugomi dviem skirtingais standartais: paprastuoju DC ir MARCXML. Abu šie standartai aprašyti XML kalba, todėl įkeliami į eLABa talpyklą kaip xml metaduomenų srautai.

Kiekvienos grupės e. dokumentas susideda iš pagrindinio (-ių) dokumento (-ų) failo (-ų) pdf formatu, papildomų ir tarnybinių failų (paprastai xml formatu). Papildomų failų apibūdinimas ir parengimo taisyklės detaliai aprašytos „eLABa e. dokumentų failų rinkinių rengimo taisyklėse" [19].

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17