Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

4. LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS (ELABA) TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS HSM TYRIMUOSE

    4.2. eLABa e. dokumentai

        eLABa duomenų teikėjo darbo vietos specialiosios programinės įrangos diegimas

 1. Visa eLABa duomenų teikėjo darbo vietos specialioji programinė įranga pateikta suglaudintame kataloge elaba-dt.zip, kuris įkeltas į eLABa failų serverį.
 2. Darbui su eLABa failų serveriu parengta specialioji internetinė programinė įranga (http://vddb.library.lt/fs/), kuri detaliai aprašyta šių taisyklių skyr. „eLABa failų serverio naudojimas".
 3. Naudojantis http://vddb.library.lt/fs/, galima atsisiųsti suglaudintą failą elaba-dt.zip į eLABa duomenų teikėjo kompiuterio katalogą c:/ ir ten išglaudinti.
 4. Tokiu būdu eLABa duomenų teikėjo kompiuteryje galima sukurti katalogą c:/elaba-dt su pakatalogiais, apimančiais visą reikalingą specialiąją programinę įrangą:
 5. Pakatalogyje c:/elaba-dt/Install įkelta išsiglaudinanti programinė įranga (NET_setup.exe, jdk-6-windows-i586.exe, fedora-2.1.1.exe, eLABa_xml_setup_v3.3.exe) ir failas Fedora-Java.reg:
 6.  

 7. „Įvykdyti failą" reiškia, kad ant pasirinkto failo reikia du kartus spragtelti pelytės kairįjį klavišą ir jei reikia spragtelti atitinkamą mygtuką (Next, Finish, Yes, NO, OK ar pan.).
 8. Reikia pasitikrinti (start->Settings->Control Panel->Add or Remove Programs) ar nėra įdiegta eLABa duomenų teikėjo kompiuteryje Microsoft Office NET Framework 1.1 (arba aukštesnės versijos) platforma. Jei ši platforma įdiegta, tuomet nebūtina įvykdyti failą NET_setup.exe, o priešingu atveju – būtina.
 9. Įvykdyti failą jdk-6-windows-i586.exe. Jei šis failas įvykdytas korektiškai, tuomet kompiuteryje bus sukurtas pakatalogis C:\Program Files\Java\jre1.6.0.
 10. Įvykdyti failą fedora-2.1.1.exe. Jei šis failas įvykdytas korektiškai, tuomet kompiuteryje bus sukurtas katalogas C:\fedora-2.1.1.
 11. Įvykdyti failą eLABa_xml_setup_v3.3.exe. Jei šis failas įvykdytas korektiškai, tuomet ant kompiuterio darbastalio bus sukurta ikona .
 12. Įvykdyti failą Fedora-Java.reg. Jei šis failas įvykdytas korektiškai,
 13. tuomet bus suformuoti du papildomi operacinės sistemos aplinkos kintamieji (FEDORA_HOME = C:\fedora-2.1.1 ir JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.6.0). Šie kintamieji randami: Start ->Control panel-> System->Environment variables.
 14. Žemiau pateiktas katalogo C:\elaba-dt\common\ turinys:
 15.  

  Failai COPYR_0_C.xml, COPYR_0_C.xml ir POLICY.xml detaliau apibūdinti skyrelyje „5.1. eLABa e. dokumentų failų rinkinių rengimo taisyklės". Šie failai yra kiekvieno įkelto e. objekto sudėtinė dalis.

  Žemiau pateiktas failo POLICY.xml fragmentas:

   

  Pastaba. Faile POLICY.xml turi būti įrašyta eLABa duomenų teikėjo specialus kodas ( pvz.,, ktu-057), kurį suteikia eLABa duomenų administratorius.

  eLABa metaduomenų formavimo ir e. dokumentų įkėlimo programos MDP kopija su užpildytais metaduomenimis automatiškai įrašoma į eLABa duomenų teikėjo sukurtą ir pasirinktą e. dokumento formavimo katalogą vardu MDP v.18.xls. MDP programos failų įrašymo į eLABa talpyklas komponentai (failai: upload.bat, eLABa_upload.jar) visuomet kviečiami iš katalogo C:\elaba-dt\common\.

  Kataloge C:\elaba-dt taip pat bus kuriami pakatalogiai, kuriuose rengiami e. dokumentai ir metaduomenys įkėlimui į eLABa talpyklas.

  Kataloge C:\elaba-dt taip pat bus kuriami katalogai, kuriuose rengiami e. dokumentai ir metaduomenys įkėlimui į eLABa talpyklas.

  Kataloge C:\elaba-dt\Dokumentacija yra eLABa duomenų teikėjui reikalinga sistemos dokumentacija:

   

  Kataloge C:\elaba-dt\Pavyzdziai yra eLABa duomenų teikėjui skirti e. dokumento pagrindinių ir papildomų failų pavyzdžiai:

   

  eLABa metaduomenų formavimo ir e. dokumentų įkėlimo programa MDP sukurta naudojant MS Excel terpę bei VBA programavimo kalbą. Todėl kompiuteryje turi būti įdiegtas MS Office paketas, leista vykdyti makrokomandas. Tam reikia nueiti į meniu Tools->Macro->Security ir pažymėti varnelę ties pasirinkimu Medium.. Paspauskite mygtuką OK.

   

  eLABa duomenų teikėjo darbo vietos įkeliamų failų katalogų struktūra

  Failai, parengti įkėlimui į eLABa talpyklas, įrašomi į C:\elaba-dt\ katalogo atitinkamus pakatalogius. Jų struktūra atitinka įkeliamo dokumento struktūrą, pvz.,: \Žurnalas\Žurnalo_numeris\Straipsnis, o pavadinimai sudaromi iš e. dokumento identifikatoriaus (PID) pagal taisyklę: PID pastovioji dalis „LT-eLABa-0001:" keičiama eLABa duomenų teikėjo kodu, kurį suteikia eLABa duomenų tvarkytojas.

  pvz.,, e. dokumento identifikatorius PID yra
  LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1392-0340.V_79.PG_11-16 ir jo pastovioji dalis „LT-eLABa-0001:" keičiama eLABa duomenų teikėjo kodu, pvz.,, „vpu-044" ir simboliu~". Tuomet katalogo pavadinimas bus: vpu-044~J.04~2005~ISSN_1392-0340.V_79.PG_11-16.

  Žemiau pateikiamas Straipsnio pakatalogių struktūros pavyzdys, kai eLABa duomenų teikėjo kodas yra „vgtu-039":

   

E. dokumentų įkėlimo į eLABa talpyklas procedūra

E. dokumentų įkėlimo į eLABa talpyklas procedūra susideda iš tokių žingsnių:

 1. Pagal dokumento tipą parengiami reikiami failai (doc, xml, pdf, jpeg ir kt.) (žr. sk. „eLABa e. dokumentų failų rinkinių rengimo taisyklės");
 2. eLABa_xml programa suformuojami e. dokumento papildomi xml failai (žr. sk. „Papildomų xml failų formavimas programa eLABa_xml");
 3. MPD programa aprašomi e. dokumento metaduomenys ir įkeliami atitinkami failai į eLABa talpyklas (žr. sk. „eLABa metaduomenų ir e. dokumentų įkėlimo prototipas (MDP)");
 4. Duomenų teikėjai įkelia e. dokumentus į duomenų teikėjų eLABa talpyklą( http://vddb-dt.library.lt/fedora/search );
 5. Jei įkėlimas buvo sėkmingas, suformuojamas visų e. dokumento failų archyvas (zip formatu), kuris įkeliamas į specialų failų serverį (žr sk. „eLABa failų serverio naudojimas").
 6. E. dokumentus į duomenų tvarkytojo eLABa talpyklą ( http://vddb.library.lt   ) įkelia eLABa duomenų tvarkytojas.
NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17