Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

4. LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS (ELABA) TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS HSM TYRIMUOSE

    4.2. eLABa e. dokumentai

        eLABa duomenų teikėjo darbo vietos specialiosios programinės įrangos diegimas

  Kompiuterio paruošimas darbui

Šiame dokumente aprašoma MDP programos 18 versija (MDP.v.18.001.elaba-dt.xls). Norint, kad dokumentus būtų galima įkelti į eLABa talpyklą, vartotojo kompiuteryje turi būti sukurti reikalingi katogai ir failai, įdiegtos atitinkamos programos ir atlikti būtini nustatymai (žr. skyrelį „eLABa duomenų teikėjo darbo vietos programinės įrangos diegimas").

 

  Vartotojo sąsaja

Atsidarę MDP failą (MDP.v.18.001.elaba-dt.xls) matome atitinkamai paruoštą metaduomenų lentelę bei keletą funkcinių mygtukų:

E. dokumento tipo pasirinkimas. Vartotojas gali pasirinkti kurio tipo dokumentų metaduomenis norės generuoti.

„Generuoti PID‘a". Paspaudus šį mygtuką vartotojui atidaromas PID‘o generavimo langas. Plačiau apie PID‘o generavimą žr. skyrių „PID‘o generavimas".

„Pasirinkite katalogą, kur saugomi dokumentai". Vartotojas nurodo, į kurį katalogą yra įkelti visi su e. objektu (toliau – objektu) susiję failai. Šiame kataloge bus sugeneruotas ir išsaugotas objekto metaduomenų failas „FOXML.xml".

„Generuoti FOXML.xml failą". Sugeneruoja „FOXML.xml" failą pagal vartotojo įvestus metaduomenis bei nurodytus failus.

„Įkelti į eLABa talpyklą". Perkelia į eLABa talpyklą sugeneruotą „FOXML.xml"failą.

„Nustatyti parametrus". Vartotojui atidaromas parametrų nustatymo langas. Vieną kartą nustačius parametrus ir išsaugojus MDP.v.18.001.elaba-dt.xls failą, nereikės kiekvieną kartą įkeliant objektus nurodyti talpyklos serverio vardo, vartotojo vardo ir slaptažodžio bei kelio iki „fedora-ingest.bat" failo.

Laukas: PID. Šį lauką vartotojas privalo užpildyti (objekto identifikatorius).

Laukas: Label. Šį lauką MDP formuoja automatiškai (objekto pavadinimas).

Laukas: Dokumentų katalogas. Šis laukas užpildomas automatiškai, kai vartotojas paspaudžia mygtuką „Pasirinkite katalogą kur saugomi dokumentai" ir nurodo reikiamą katalogą. Lauko reikšmės koreguoti negalima:

 

Pagal pasirinktą dokumento tipą sugeneruojama metaduomenų matrica. Matricos laukų spalvos reiškia:

   - (pilka) nepildomi metaduomenų laukai
   - (gelsva) neprivalomi užpildyti metaduomenų laukai
   - (rausva) privalomi užpildyti metaduomenų laukai
   - (melsva) privalomas tik vienas elementas iš kalbų grupės
Dokumentai: - (bespalvė) dokumentų eilučių vartotojui pildyti nereikia

Eilučių, kurių pavadinimas užrašytas mėlynu šriftu, atitinkamų ląstelių reikšmės formuojamos automatiškai iš klasifikatorių sąrašuose pasirinktų reikšmių (plačiau skaitykite skyrių „Klasifikatorių reikšmių pasirinkimas iš sąrašo").

Eilutės, kuriose pavadinimas prasideda žodžiu „Dokumentai", taip pat formuojamos automatiškai. Paspaudus mygtuką „Pasirinkite katalogą kur saugomi dokumentai" ir nurodžius reikiamą katalogą, MDP automatiškai patikrina, ar į šį katalogą yra įkelti objektui aprašyti reikalingi papildomi dokumentai. Jei dokumentai buvo surasti, atitinkamose ląstelėse automatiškai suformuojami surastų dokumentų (failų) vardai.

 

  Veiksmų seka

 1. Atidarome failo MDP.v.18.001.elaba-dt.xls lapą „Metaduomenys", t.y. metaduomenų generatorių:
 2.  

 3. Pasirenkame reikiamą e. dokumento tipą, pvz.,, Žurnalas.
 4. Nurodome katalogą, kuriame saugomi papildomi dokumentai.
 5.  

 6. PID generuojamas paspaudus mygtuką „Generuoti PID‘ą" (plačiau apie PID generavimą žr. skyrių „PID generavimas").
 7. Užpildome metaduomenų matricą įrašydami reikšmes į atitinkamas ląsteles.
 8. Paspaudžiame metaduomenų generavimo mygtuką.
 9. Perkeliame sugeneruotą failą į eLABa talpyklą.
 10. PID generavimas
 11. Paspaudus mygtuką „Generuoti PID‘ą", vartotojui atidaroma PID generavimo forma. Laukai, kurie nepriklauso pasirinktam dokumentų tipui yra neaktyvūs. PID‘ui generuoti turi būti užpildyti reikalingi aktyvūs laukai, tačiau nebūtinai visi. Žemiau pateiktame pavyzdyje būtina užpildyti laukus: „Šalis", „Talpykla", „Kolekcijos kodas" ir „Sukūrimo metai". Jei žinomas ISSN, būtina užpildyti lauką „ISSN numeris", o lauką „eLABa suteiktas unikalus kodas" pildyti tik tuomet, kai ISSN nežinomas:
 12.  

Peržiūrėti, kaip atrodo sugeneruotas PID‘as, galima paspaudus mygtuką „Peržiūrėti PID‘ą pagal suvestas reikšmes". Norint baigti PID generavimą, reikia paspausti „Išsaugoti nustatytas reikšmes".

Jei pasirinkto dokumento tipo priklausomybes neprivalu nurodyti, atitinkamų identifikatorių laukai vartotojui pateikiami neaktyvūs. Jei identifikatorių nurodyti būtina, atitinkamas laukas bei mygtukas „Browse" pateikiami aktyvūs. Vartotojas, paspaudęs mygtuką „Browse", pasirenka reikiamo dokumento anksčiau sugeneruotą MDP failą, pvz.,, MDP v.18.xls bei paspaudžia mygtuką OK.

 

Jei nurodytame faile PID‘as buvo surastas, jo reikšmė atvaizduojama PID generavimo formoje:

 

 

  Klasifikatorių reikšmių pasirinkimas iš sąrašo

Visi metaduomenų laukai, kurių pavadinimas lapo „Metaduomenys" matricoje užrašytas mėlynu šriftu, turi atitikti klasifikatorių sąraše nurodytą reikšmę. Pasirinkti reikšmę iš sąrašo galima atitinkamame metaduomenų matricos langelyje du kartus paspaudus kairįjį pelės klavišą. Pasirinkus norimą reikšmę ir paspaudus mygtuką „Pasirinkti", reikšmė (-ės) įrašoma į pasirinktą metaduomenų matricos ląstelę (-es), pvz.,:

 

Jei vartotojas neužpildė visų metaduomenų laukų, bus išvestas informacinis pranešimas, nurodantis, kiek laukų yra neužpildyta (paspaudus NO, galima pataisyti metaduomenų matricą; paspaudus YES – generuojamas metaduomenų failas iš tų reikšmių, kuriuos yra įvestos):

 

Pranešimas apie sėkmingai sukurtą failą FOXML.xml:

Jei vartotojui nurodžius katalogą ne visi privalomi dokumentai buvo surasti, atitinkamos eilutės bus paliktos tuščios. Vartotojui pačiam įrašyti reikšmes šiose eilutėse negalima. Įkėlus trūkstamus failus į nurodytą katalogą, reikia iš naujo nurodyti (paspausti mygtuką „Pasirinkite katalogą, kur saugomi dokumentai")) katalogą – failų pavadinimai bus įrašyti automatiškai.

 

  Objekto įkėlimas į eLABa talpyklą

Sugeneruotą metaduomenų failą galime įkelti į eLABa talpyklą. Paspaudus įkėlimo mygtuką „Įkelti į eLABa talpyklą", vartotojui atidaroma objekto įkėlimo į eLABa talpyklą forma:

 

Šiame dokumente pateikta MDP 18 versija į eLABa talpyklą objektus įkelia naudojantis failų įkėlimo į eLABa talpyklą komponentu, kurį sudaro du failai (upload.bat, eLABa_upload.jar) ir failu fedora-ingest.bat. Failai upload.bat, eLABa_upload.jar turi būti įrašyti į „C:\elaba-dt\common" katalogą. Failas „fedora-ingest.bat" yra Fedora kliento katalogo pakatalogyje ...\client\bin\.Jei šis katalogas yra vartotojo „C:\fedora-2.1.1\client\bin\" kataloge, nieko pasirinkti nereikia. Jei „fedora-ingest.bat" failas nebuvo rastas, vartotojas turės nurodyti kelią iki jo paspaudus mygtuką „Browse" (mygtukas bus aktyvus, jei failas, atidarant formą, nebuvo rastas).

Nurodomas visas kelias iki sugeneruoto metaduomenų failo „FOXML.xml"..

Nurodomi visi parametrai, būtini prisijungti prie eLABa talpyklos. Vartotojas gali keisti numatytąsias parametrų reikšmes kitomis.

Jei klaidos pranešimas nebuvo sugeneruotas, ir nurodyti prisijungimo parametrai prie eLABa talpyklos suvesti teisingai, spaudžiamas mygtukas „Perkelti objektą į eLABa talpyklą".

Paspaudus mygtuką „Perkelti objektą į eLABa talpyklą", iškviečiamas failų įkėlimo į eLABa talpyklą komponentas. Šiam komponentui sukėlus visus nurodytus failus, nurodyti fiziniai adresai iki dokumentų yra pakeičiami laikinais eLABa talpyklos adresais. Tokiu būdu pakeistas FOXML.xml failas išsaugomas kitu vardu - FOXML.new.xml. Pastarasis failas įkeliamas į eLABa talpyklą naudojantis „fedora-ingest.bat" failu. Jei objektas įkeliamas sėkmingai, vartotojui ekrane išvedamas pranešimas apie įkėlimą.

Nepavykus įkelti objekto į eLABa talpyklą, vartotojui parodomas klaidos pranešimas ( pvz.,, pateikiama informacija, kad objektas su nurodytu PID jau buvo įkeltas į eLABa talpyklą)":

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17