Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

4. LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS (ELABA) TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS HSM TYRIMUOSE

    4.2. eLABa e. dokumentai

        ETD pateikimas į eLABa VDDB

 • Vartotojo vadovas studentams
 • Prisijungimas prie sistemos
 • ETD pateikimo iniciavimas
 • ETD metaduomenų įvedimas
 • Baigiamojo darbo failų įkėlimas
 • ETD pateikimo patvirtinimas
 • Vartotojo vadovas ETD tvirtinantiems asmenims
 • ETD pasirinkimas
 • ETD peržiūra / patvirtinimas
 • Kitos formos
 • Administravimo vadovas
 • ETD pateikti į eLABa visateksčių dokumentų duomenų bazę (VDDB) KTU ITDC adaptuota speciali kompanijos VTLS programinė įranga Valet for ETDs, naudojanti FEDORA priemones.
  Kadangi sistemoje yra numatyti kelių tipų vartotojai, kurie naudojasi skirtingais sistemos moduliais, toliau šiame skyriuje pateikiami vartotojo vadovai kiekvienam vartotojų tipui.

  • Vartotojo vadovas studentams
  • Prisijungimas prie sistemos
  • ETD pateikimo iniciavimas
  • ETD pateikimo iniciavimas
  • ETD metaduomenų įvedimas
  • Baigiamojo darbo failų įkėlimas
  • ETD pateikimo patvirtinimas
  • Vartotojo vadovas ETD tvirtinantiems asmenims
  • ETD pasirinkimas
  • ETD peržiūra / patvirtinimas
  • Kitos formos
  • Administravimo vadovas

   Vartotojo vadovas studentams

  Šis vartotojo vadovas yra skirtas standartinius baigiamuosius darbus ir juos aprašančius metaduomenis į e. biblioteką teikiantiems studentams.

   Prisijungimas prie sistemos

  Jungdamasis prie sistemos, vartotojas privalo:

  • pasirinkti instituciją, kurioje studijuoja,
  • įvesti prisijungimo vardą,
  • įvesti prisijungimo slaptažodį,
  • paspausti prisijungimo mygtuką.


   Pav. Prisijungimas prie sistemos

   ETD pateikimo iniciavimas

  Prisijungęs prie sistemos, vartotojas pasirenka vieną iš dviejų režimų:

  • pildyti iš naujo ETD pateikimo duomenis,
  • tęsti anksčiau pradėtą pildymo seansą.

  Pav. ETD pateikimo iniciavimas

   ETD metaduomenų įvedimas

  Kartu su baigiamojo darbo failais vartotojas pateikia ir juos aprašančius metaduomenis: asmeninę informaciją, dokumento duomenis, komisijos duomenis, ETD prieinamumo lygį. Šiems duomenims įvesti vartotojui pažingsniui pateikiamos formos, analogiškos asmeninės informacijos įvedimo formai.

  Gali skirtis tam tikri formų elementai, tačiau bendra struktūra yra panaši. Jei vartotojas suklysta vesdamas duomenis, sistema jį informuoja apie klaidą. Prie lauko, kuriame buvo įvesti klaidingi duomenys arba visai neįvesta jokia informacija, atsiranda specialus raudonos spalvos pranešimas, informuojantis apie klaidą.

  Pav. ETD metaduomenų įvedimo forma

  Pav. Pranešimai apie klaidas.

    Baigiamojo darbo failų įkėlimas

  Baigiamojo darbo failų pateikimo forma parodyta paveiksle. Vartotojas gali:

  • peržiūrėti prisegtus failus,
  • prisegti naujus failus,
  • pašalinti prisegtus failus,
  • keisti duomenis apie prisegtus failus.

  Pav. Failų įkėlimas

    ETD pateikimo patvirtinimas

  Įvedęs visus baigiamojo darbo metaduomenis ir failus, studentas turi galimybę peržiūrėti visą įvestą informaciją, ją keisti arba patvirtinti ETD pateikimą. Norimus veiksmus vartotojas pasirenka iš pav. parodytos formos veiksmų sąrašo.

  PPav. ETD pateikimo patvirtinimas

   Vartotojo vadovas ETD tvirtinantiems asmenims

  Šis vartotojo vadovas yra skirtas ETD peržiūrintiems (patvirtinantiems) asmenims. Prisijungimas prie sistemos

  Jungdamasis prie sistemos, vartotojas privalo:

  • pasirinkti instituciją, kurioje dirba,
  • įvesti prisijungimo vardą,
  • įvesti prisijungimo slaptažodį,
  • paspausti prisijungimo mygtuką.

  Pav. Prisijungimas prie sistemos

   ETD pasirinkimas

  Prisijungęs prie sistemos, vartotojas pasirenka ETD patvirtinimo etapą. Tada jam pateikiamas esančių ir patvirtinimo laukiančių ETD sąrašas (žr. pav.). Vartotojas iš sąrašo gali pasirinkti bet kurį EDT, jį peržiūrėti ir patvirtinti.

  Pav. Patvirtinimo laukiančių ETD sąrašas

   ETD peržiūra / patvirtinimas

  Kai vartotojas pasirenka norimą ETD, jam pateikiama peržiūros / patvirtinimo forma su visais ETD metaduomenimis, failais, prie ETD prisegtomis pastabomis ir pranešimais. Sprendimui priimti numatyti ETD patvirtinimo ir šalinimo mygtukai. Forma pavaizduota paveiksle.

  < . . . >

  Pav. ETD peržiūros / patvirtinimo forma

    Kitos formos

  Kitos vartotojo sąsajos formos yra analogiškos aprašytoms šiame ir ankstesniame skyriuose. Kelių iš jų vaizdai pateikiami žemiau.

  Pav. Pastabos pateikimo forma

  Pav. E. paštu siunčiamo pranešimo forma

   Administravimo vadovas

  Kadangi sistema nėra iki galo baigta (administravimo modulis dar nėra galutinai suprojektuotas), šis modulis yra imituojamas. Sistema konfigūruojama specializuotais failais, kuriuose duomenys saugomi XML formatu:

  • config.xml – sistemos konfigūracija;
  • reviewers.xml – surašomi vartotojai, galintys patvirtinti ETD;
  • steps.xml – nustatomi ETD pateikimo žingsniai;
  • review_stages.xml – konfigūruojami ETD patvirtinimo etapai;
  • publish.xml – ETD įkėlimo į FEDORA 2.1 sistemą konfigūracija;
  • htpasswd – sistemos vartotojų prisijungimo duomenys.
  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17