Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

5. SPECIALIOJI HSM PROGRAMINĖ ĮRANGA, SKIRTA EMPIRINIŲ IR FAKTOGRAFINIŲ DUOMENŲ PUBLIKAVIMUI, KAUPIMUI BEI ANALIZEI (NESSTAR)

    5.3. HSM tyrimų duomenų publikavimas programa Nesstar Publisher

HSM tyrimų duomenis publikuoti Nesstar Server‘yje galima keliais būdais: metaduomenis ir duomenis suvesti iš klaviatūros naudojantis programa Nesstar Publisher, arba galima importuoti metaduomenis ir duomenis paruoštus kita programine įranga, pvz., SPSS. Metaduomenų ir duomenų importas taip pat atliekamas programa Nesstar Publisher. Toliau aprašysime abu šiuos būdus.

Publikuojamą HSM tyrimą sudaro tyrimo metaduomenys ir patys duomenys. Nesstar sistemoje metaduomenys suskirstyti į keletą grupių, įvedamų / pateikiamų atskirose Nesstar Publisher kortelėse (pav. 5.2):

  • Dokumento aprašymas (Document Description);
  • Tyrimo aprašymas (Study Description);
  • Failo aprašymas (File Description);
  • Kita tyrimo medžiaga (Other Study Materials);
  • Kintamųjų aprašymas (Variables);
  • ir kiti.

Tyrimo duomenys įvedami / pateikiami Nesstar Publisher kortelėje Duomenų įrašai (Data Entry).

5.2 pav. Tyrimo duomenų įvedimo / pateikimo langas

HSM tyrimo duomenų parengimą ir įvedimą pademonstruosime pavyzdžiu. Tai UAB Rinkos analizės ir tyrimų grupė „RAIT" atlikto tyrimo „Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai" [25] duomenų poaibis.
Lentelėje 5.2 – tyrimo anketa ir lentelėje 5.3 – atsakymų į anketas duomenys.
Lentelėje 5.3
stulpeliuose yra anketos klausimai (jei klausimas gali turėti kelis atsakymus, tai yra keli stulpeliai), o eilutėse – anketų atsakymai.

Lentelė 5.2. Tyrimo anketa

1. Kuo Jūs dažniausiai užsiimate, kai turite laisvo laiko? Pasirinkite ne daugiau kaip 2 atsakymus ir juos pažymėkite

1. Daugiausia laiko skiriu kultūrinei veiklai (koncertams, knygoms, kinui ir pan.)
2. Daugiausia laiko praleidžiu gamtoje
3. Dažniausiai pramogauju (kavinės, barai, diskotekos ir pan.)
4. Tiesiog ilsiuosi, nieko neveikiu
5. Dažniausiai bendrauju su draugais/ giminėmis
6. Daugiausia laiko skiriu vaikams ir šeimai
7. Kita (parašykite savo atsakymą) _______________________________________

dabar nuspręskite, kuris pasirinkimas jums yra pagrindinis ir įrašykite jo numerį ____

2. Ar esate patenkintas Jums įprastu laisvalaikio praleidimu? Pažymėkite

1. Taip, esu patenkintas
2. Ne, nesu patenkintas
3. Nei taip, nei ne - esu abejingas

3. Ar Jūsų gyvenamosios vietovės kultūrinis gyvenimas yra pakankamai įvairus, ar jis patenkina Jūsų kultūrinius poreikius? Pažymėkite

1. Taip
2. Iš dalies
3. Ne
4. Nežinau, nesidomiu

4. Kas Jus paskatintų daugiau laiko skirti kultūrai? Pasirinkite ne daugiau kaip 2 atsakymus ir juos pažymėkite

1. Daugiau vyktų kultūrinių renginių
2. Vykstantys kultūriniai renginiai būtų įdomesni
3. Mažiau pavargčiau nuo darbo, liktų daugiau laiko domėtis kultūra
4. Kultūros įstaigų darbuotojai būtų labiau kvalifikuoti/ sugebėtų pritraukti žmones
5. Būtų patogesnis kultūros įstaigų darbo laikas
6. Gyvenčiau arčiau kultūros įstaigų
7. Būtų daugiau informacijos apie vykstančius renginius
8. Kita (parašykite savo atsakymą) _________________________________________
9. Kultūrinė veikla man nėra svarbi, neturiu noro jai skirti daugiau dėmesio

O dabar nuspręskite, kuris pasirinkimas yra svarbiausias ir įrašykite jo numerį ____

5. Ar pakanka kultūros įstaigų Jūsų gyvenamojoje vietovėje? Pažymėkite

1. Taip
2. Iš dalies
3. Ne
4. Nežinau, nesidomiu

6. Kokios kultūros įstaigos veikia Jūsų kaime/ seniūnijoje?
Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą

Yra netoliese  Yra, bet toli  Nėra  Nežinau 
1. Biblioteka 
2. Muziejus 
3. Kino teatras/ salė 
4. Kultūros centras 
5. Teatras 
6. Koncertų salė
7. Parodų/ meno galerija  4

47. Jūsų lytis Pažymėkite

1. Moteris
  2. Vyras

48. Kiek Jums metų? Parašykite________________________

49 Jūsų tautybė Parašykite ________________________

50. Jūsų išsilavinimas Pažymėkite

1. Pradinis (nebaigęs 9 klasių)
2. Pagrindinis (baigęs 9 klases)
3. Profesinis.
4. Vidurinis
5. Aukštesnysis
6. Aukštasis

51. Jūsų pajamos vienam šeimos nariui per mėn. Pažymėkite

1. Iki 100 lt.
2. Iki 200 lt.
3. Iki 500 lt.
4. Iki 1000 lt.
5. Nuo 1000 iki 1500 lt.
6. Nuo 1500 iki 2000 lt.
7. Virš 2000 lt.

Lentelė 5.3 Tyrimo duomenys

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17