Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

5. SPECIALIOJI HSM PROGRAMINĖ ĮRANGA, SKIRTA EMPIRINIŲ IR FAKTOGRAFINIŲ DUOMENŲ PUBLIKAVIMUI, KAUPIMUI BEI ANALIZEI (NESSTAR)

    5.3. HSM tyrimų duomenų publikavimas programa Nesstar Publisher

        Nesstar Publisher metaduomenų šablonų kūrimas

Nesstar sistemoje metaduomenys aprašomi ir saugomi DDI formatu. Tam tikros srities tyrimai dažniausiai aprašomi tais pačiais metaduomenų laukais. Nesstar Publisher galima sukurti metaduomenų šablonus, kurie po to gali būti naudojami aprašant įvairius tyrimus. Šablonų sukūrimui ir redagavimui naudojamas Šablonų redaktorius (Template Manager, Template Editor). Šablonų redaktorius iškviečiamas iš pagrindinio Nesstar Publisher lango per meniu Documentation, toliau Templates, arba paspaudus piktogramą :

Šiame lange pateikiama esamų šablonų sąrašas ir galimos komandos: New... (Sukurti šabloną), Edit... (redaguoti pasirinktą šabloną) ir kt. Spauskite mygtuką New... ir atsidariusiame lange kortelėje Description aprašykite kuriamą šabloną:

Šablonų redaktoriaus kortelėje Content įtrauksime į kuriamą metaduomenų šabloną reikiamus DDI laukus. Paspauskite kortelę Content ir pasirinkite norimą metaduomenų grupę, pvz., Docoment Description, aktyvuosis aktyvuosis laukų pridėjimo mygtukas :

Lauke Name įrašykite laukų pogrupio pavadinimą, pvz., Citation - Title Statement, srityje Available Items paskleiskite DDI laukų medį, pasirinkite reikiamą lauką, pvz., 1.1.1.1 Title, aktyvuosis mygtukas , paspaudę jį pridėsite pasirinktą lauką į kuriamą šabloną.

Pasirinkę Tabs srityje sukurtą lauką, galite keisti lauko atributus. Lauke Custom Label galite įrašyti norimą lauko pavadinimą, pvz., Antraštė. Kortelėje Defaults galite įrašyti numatytąją lauko reikšmę, pvz., Bandomasis tyrimas XX. Kortelėje Controlled Vocabulary galite surašyti galimas lauko reikšmes, tai daugiau tinka raktinių žodžių ir panašiems laukams (Keywords, Topic Classification), siekiant standartizuoti metaduomenų aprašymus:

 

Tokiu pat būdu įtraukite visus reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką OK. Šablonas sukurtas, jį galėsite naudoti įkeliamų tyrimų duomenų aprašymui.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17