Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

5. SPECIALIOJI HSM PROGRAMINĖ ĮRANGA, SKIRTA EMPIRINIŲ IR FAKTOGRAFINIŲ DUOMENŲ PUBLIKAVIMUI, KAUPIMUI BEI ANALIZEI (NESSTAR)

    5.3. HSM tyrimų duomenų publikavimas programa Nesstar Publisher

        HSM tyrimo duomenų rinkinio sukūrimas ir kintamųjų aprašymas Nesstar Publisher

Naują duomenų rinkinį Nesstar Publisher programoje galima sukurti paspaudus meniu punkto File komandą New arba piktogramą :

Sukurtajam duomenų rinkiniui priskiriamas metaduomenų laukų rinkinys pagal standartinį numatytąjį šabloną (Default). Norint duomenų rinkiniui priskirti kitą šabloną, reikia paspausti mygtuką ir, iš sąrašo išsirinkus šabloną, paspausti mygtuką Use:

Naudodamiesi duomenimis iš lentelės 5.1 užpildome visus metaduomenų laukus kortelėse Dokumento aprašymas (Document Description), Tyrimo aprašymas (Study Description), Failo aprašymas (File Description) ir kt.

HSM tyrimo anketos klausimai paprastai atitinka Nesstar kintamiesiems (Variables). Kintamieji gali būti keturių tipų:

  • Skaičius (Numeric) – kintamojo reikšmė gali būti sveikas arba realus skaičius. Šio tipo kintamieji naudojami kai anketos klausimo atsakymas yra iš galimų reikšmių sąrašo (Categories). Tai dažniausiai naudojamas kintamojo tipas.
  • Fiksuota eilutė (Fixed String) – kintamojo reikšmė gali būti fiksuoto ilgio simbolių eilutė.
  • Dinaminė eilutė (Dynamic String) – kintamojo reikšmė gali būti kintamo ilgio simbolių eilutė.
  • Data (Date) – kintamojo reikšmė data ISO formatu.

Kintamieji aprašomi kortelėje Variables:

Aprašysime klausimus (kintamuosius) iš anketos pateiktos lentelėje 5.2:

1. Pirmiausia aprašysime papildomą kintamąjį Nr., kurį naudosime duomenų įrašų (anketų) numeravimui: lauke Name įrašome simbolinį kintamojo vardą – nr, lauke Label – kintamojo pilną vadinimą (klausimo tekstą) – Įrašo (anketos) numeris. Duomenų tipą (Data Type) paliekame siūlomą – Skaičius (numeric).

2. Aprašome pirmąjį anketos kintamąjį. Užpildome laukus Name ir Label. Kadangi šis laukas turi galimų reikšmių sąrašą, tai jį aprašysime srityje Categories. Paspaudžiame Category Hierarchy ir mygtuką , lauke Value bus kintamojo reikšmė (ši reikšmė bus naudojama aprašant duomenis, lentelė 5.3), o lauke Label įrašome reikšmės žymę – paaiškinimą:

 

Tokiu pat būdu aprašome kitas galimas kintamojo reikšmes ir kintamuosius. Jei anketos klausimas gali turėti kelias reikšmes, tai tam klausimui sukuriame kelis kintamuosius, pvz., k1a_01, k1a-02, k1a_03 ir k1b. Panašių kintamųjų sukūrimui galima naudoti meniu punkto Variables komandas Duplicate Variables, Copy Variables ir kitas.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17