Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kiekybiniai duomenys internete
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KIEKYBINIŲ DUOMENŲ INTERNETINIUOSE ARCHYVUOSE ANALIZĖ
KIEKYBINIŲ DUOMENŲ INTERNETINIUOSE ARCHYVUOSE ANALIZĖ

Mokymo kurso medžiaga

KIEKYBINIŲ DUOMENŲ INTERNETINIUOSE ARCHYVUOSE ANALIZĖ

Autoriai: dr. Eglė BUTKEVIČIENĖ ir dokt. Aida VAICEKAUSKAITĖ

Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

TURINYS

Mokymo kursas „Kiekybinių duomenų internetiniuose archyvuose analizė" supažindina su internetiniais duomenų archyvais bei juose saugomų kiekybinių duomenų analizės principais; ugdo gebėjimus analizuoti kiekybinių tyrimų duomenis bei atlikti jų statistinę analizę panaudojant NESSTAR ir profesionalią statistikos programinę įrangą SPSS, suprasti ir interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus, rengti statistinių tyrimų ataskaitas.

Mokymo kurso medžiagą sudaro 4 skyriai: (1) Internetiniai HSM duomenų archyvai pasaulyje ir Lietuvoje, (2) Kiekybinių duomenų statistinė analizė panaudojant NESSTAR, (3) Kiekybinių duomenų statistinė analizė panaudojant SPSS ir (4) Statistinių tyrimų ataskaitų rengimo principai.

1. INTERNETINIAI HSM DUOMENŲ ARCHYVAI PASAULYJE IR LIETUVOJE
    1.1 HSM internetiniai duomenų archyvai pasaulyje
    1.2 HSM internetiniai duomenų archyvai Lietuvoje: LiDA projektas
    1.3 Internetinių duomenų archyvų prieigos charakteristikos
    1.4 Naudojimosi duomenų archyvais sąlygos ir etika
2. KIEKYBINIŲ DUOMENŲ STATISTINĖ ANALIZĖ PANAUDOJANT NESSTAR
    2.1 NESSTAR programinis paketas, skirtas statistinių duomenų ir metaduomenų kaupimui, saugojimui ir analizei
    2.2 Duomenų ir metaduomenų saugojimo formatai ir sistema NESSTAR programinėje aplinkoje
    2.3 Duomenų analizė panaudojant NESSTAR galimybės
    2.4 Duomenų vaizdavimas NESSTAR programinėje aplinkoje
    2.5 NESSTAR duomenų analizės rezultatų perkėlimas į kitus formatus .
3. KIEKYBINIŲ DUOMENŲ STATISTINĖ ANALIZĖ PANAUDOJANT SPSS
    3.1 SPSS programinė įranga statistinių duomenų analizei
    3.2 Aprašomoji statistika
    3.3 Hipotezių tikrinimas
    3.4 Požymių priklausomumo analizė
    3.5 Ryšiai tarp kintamųjų
4.STATISTINIŲ TYRIMŲ ATASKAITŲ RENGIMO PRINCIPAI
    4.1 Tyrimo ataskaitos sudedamosios dalys
    4.2 Lentelių ir vaizdinės medžiagos pateikimo principai
    4.3 Kartografinės medžiagos pateikimas
LITERATŪRA

KIEKYBINIŲ DUOMENŲ INTERNETINIUOSE ARCHYVUOSE ANALIZĖ

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17