Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Antrinė kiekybinė analizė
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
ANTRINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ
ANTRINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Mokymo kurso medžiaga

ANTRINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Autoriai: dr. Eglė BUTKEVIČIENĖ ir dokt. Aida VAICEKAUSKAITĖ

Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

TURINYS

Mokymo kursas „Antrinė kiekybinių duomenų analizė“ susipažindina su antrinės duomenų analizės samprata ir jos atlikimo principais, reikalingais analizuojant apklausų kiekybinius duomenis; ugdo gebėjimus analizuoti tyrimų duomenis bei atlikti įvairią duomenų statistinę analizę panaudojant NESSTAR ir profesionalią statistikos programinę įrangą SPSS, suprasti ir interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus, rengti statistinių tyrimų ataskaitas.

Mokymo kurso medžiagą sudaro 3 skyriai: (1) Antrinės duomenų analizės samprata ir jos principai, (2) Duomenų statistinė analizė panaudojant NESSTAR, (3) Duomenų statistinė analizė panaudojant SPSS.

1. ANTRINĖS DUOMENŲ ANALIZĖS SAMPRATA IR JOS PRINCIPAI
    1.1 Antrinės duomenų analizės samprata
    1.2 Antrinės duomenų analizės privalumai ir trūkumai
    1.3 Duomenų šaltinių antrinei analizei įvairovė
    1.4 Naudojimosi duomenų archyvais sąlygos ir etika
    1.5 HSM internetiniai duomenų archyvai pasaulyje ir Lietuvoje.
2. LIDA PRISTATYMAS DUOMENŲ STATISTINĖ ANALIZĖ PANAUDOJANT NESSTAR
    2.1 NESSTAR programinis paketas, skirtas statistinių duomenų ir metaduomenų kaupimui, saugojimui ir analizei
    2.2 Duomenų ir metaduomenų saugojimo formatai ir sistema NESSTAR programinėje aplinkoje
    2.3 Duomenų analizės panaudojant NESSTAR galimybės
    2.4 Duomenų vaizdavimas NESSTAR programinėje aplinkoje
    2.5 NESSTAR duomenų analizės rezultatų perkėlimas į kitus formatus
3. DUOMENŲ STATISTINĖ ANALIZĖ PANAUDOJANT SPSS
    3.1 SPSS programinė įranga statistinių duomenų analizei
    3.2 Aprašomoji statistika
    3.3 Hipotezių tikrinimas
    3.4 Požymių priklausomumo analizė
    3.5 Ryšiai tarp kintamųjų
LITERATŪRA

ANTRINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17