Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kokybinė analizė HSM
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
Kokybinių duomenų analizė humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimuose
Kokybinių duomenų analizė humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimuose

Mokymo kurso medžiaga

KOKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ TYRIMUOSE

Dėstytojas: dr. Vaidas MORKEVIČIUS

Kokybiniai duomenys yra labai paplitę socialiniuose ir humanitariniuose moksluose. Jie gaunami atliekant tikslinius tyrimus (pavyzdžiui, etnografinius stebėjimus, eksperimentus, giluminius interviu ar atviro tipo apklausas) arba renkami iš jau egzistuojančių šaltinių (pavyzdžiui, žiniasklaidos, teisinių dokumentų, politinės komunikacijos šaltinių ar grožinės literatūros). Tradiciškai socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai tokius duomenis analizavo „rankiniu“ būdu. Išplitusios kompiuterinės ir informacinės technologijos šį daug žmogiškųjų ir laiko išteklių reikalaujantį procesą daro gerokai lengviau įgyvendinamą. Taigi kokybinių duomenų analizė pasitelkiant naujausią kompiuterinę kokybinių duomenų analizavimo programinę įrangą turėtų tapti kiekvieno socialinių ar humanitarinių mokslų atstovo kasdienybe. Šis mokymo kursas supažindins Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus su kompiuterio pagalba atliekamos kokybinių duomenų analizės pagrindais, pagrindinėmis perspektyvomis ir kompiuterine įranga leidžiančia praktiškai įgyvendinti tokią analizę.

Kurso tikslai:

Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų kompiuterio pagalba analizuoti HSM kokybinius duomenis; supažindinti su pagrindiniais kompiuterinės kokybinių duomenų analizės metodais ir jų pagalba sprendžiamais uždaviniais; išugdyti gebėjimus parinkti ir taikyti tinkamus kompiuterinius metodus kokybinių duomenų analizei, korektiškai interpretuoti rezultatus.

Įgytos kompetencijos:

Klausytojai išklausę kursą įgis teorinių žinių būtinų kompiuterio pagalba analizuoti HSM kokybinius duomenis ir gebės:

  • parengti kokybinius duomenis kompiuterinei analizei;
  • parinkti ir taikyti tinkamus kompiuterinius metodus kokybinių duomenų analizei;
  • korektiškai interpretuoti rezultatus gautus naudojant šiuolaikinę kokybinių duomenų analizės programinę įrangą „NVivo“ ir „TextQuest“,
  • suprasti ir savarankiškai interpretuoti kokybinių tyrimų kompiuterizuotos analizės rezultatus;
  • apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas;
  • rengti kokybinių tyrimų kompiuterizuotos analizės ataskaitas.

Mokymo kurse paskaitos ir seminarai bus vedami tokiomis temomis:

1. Kokybinių ir kiekybinių duomenų samprata bei analizės perspektyvos. Kokybinių duomenų rinkimas, tvarkymas ir pritaikymas kompiuterizuotai analizei. (Teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
2. Mechaninis kategorijų, teminių vienetų išskyrimas ir modelių generavimas. Pagrįstoji teorija ir analitinė indukcija. (Teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
3. A priori sukurtų modelių, teminių vienetų ir kategorijų taikymas bei duomenų kodavimas. Kokybinių hipotezių tikrinimas. (Teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
4. Analizės rezultatų eksportavimas į statistinės analizės paketus. Sąvokų sąryšio paieška ir sąvokų medžių braižymas. (Teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
5. Kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės rezultatų interpretavimas. (Teorinė paskaita ir praktinis seminaras).

Teikiant mokymo kursą bus derinami teorinių paskaitų ir praktinių įgūdžių lavinimo komponentai. Klausytojams bus suteikiama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų kompiuterio pagalba analizuoti HSM kokybinius duomenis; supažindinama su pagrindiniais kompiuterinės kokybinių duomenų analizės metodais ir jų pagalba sprendžiamais uždaviniais; ugdomi gebėjimai parinkti ir taikyti tinkamus kompiuterinius metodus kokybinių duomenų analizei, korektiškai interpretuoti rezultatus gautus naudojant šiuolaikinę kokybinių duomenų analizės programinę įrangą „NVivo“ ir „TextQuest“, suprasti ir savarankiškai interpretuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus kokybinių tyrimų kompiuterizuotos analizės rezultatus.

Mokymo kurso struktūra:

   Teorinis įvadas į (kompiuterio pagalba atliekamą) kokybinių duomenų analizę.
   Praktinis įvadas į kokybinių duomenų analizę su "TextQuest".
   Praktinis įvadas į kokybinių duomenų analizę su "NVivo". 


NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17