Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Lyginamieji tyrimai
Apie mokymus
Mokomieji duomenys
E. mokymai
LYGINAMIEJI TYRIMAI SU TOSMANA IR FS/QCA
 LYGINAMIEJI TYRIMAI SU TOSMANA IR FS/QCA

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

LYGINAMIEJI TYRIMAI SU TOSMANA IR FS/QCA

Autoriai: prof. Zenonas NORKUS, dr. Vaidas MORKEVIČIUS ir dr. Ligita ŠARKUTĖ

Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

TURINYS

I DALIS. TYRIMŲ ĮTRAUKTŲ Į SKAITMENINĘ DUOMENŲ BAZĘ APRAŠYMAI IR KINTAMŲJŲ SĄVADAI BEI PAAIŠKINIMAI
ĮVADAS
1. TYRIMAS „DEMOKRATIJŲ IŠLIKIMO TARPUKARIO EUROPOJE PRIEŽASTYS“
     1.1. Tyrimo tikslai ir objektas
     1.2. Tyrimo vykdymo istorija, pagrindiniai rezultatai ir analitinės perspektyvos
     1.3. Tyrimo kintamųjų sąvadas bei paaiškinimai
2. TYRIMAS „VYRIAUSYBĖS KONSTITUCINĖS KONTROLĖS POBŪDŽIO VEIKSNIAI“
     2.1. Tyrimo tikslai ir objektas
     2.2. Tyrimo vykdymo istorija, pagrindiniai rezultatai ir analitinės perspektyvos
     2.3. Tyrimo kintamųjų sąvadas bei paaiškinimai
3 .TYRIMAS „LIETUVOS PARTIJŲ VIDINĖS DEMOKRATIJOS VEIKSNIAI“
     3.1. Tyrimo tikslai ir objektas
     3.2. Tyrimo vykdymo istorija, pagrindiniai rezultatai ir analitinės perspektyvos
     3.3. Tyrimo kintamųjų sąvadas bei paaiškinimai

II DALIS. ĮVADINIO KURSO Į LYGINAMĄJĄ ANALIZĘ MOKOMOJI MEDŽIAGA
ĮVADAS
1. KOMPARATYVISTIKA GAMTOS, SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE IR HUMANISTIKOJE
2. VISUOMENĖ, KULTŪRA, CIVILIZACIJA, IMPERIJA, PASAULINĖ SISTEMA KAIP LYGINAMOJO TYRIMO ATVEJŲ TIPAI
3. KAS YRA LYGINAMASIS METODAS?
4. LYGINIMO FORMŲ KLASIFIKACIJOS
5. JOHNO STUARTO MILLIO ELIMINACINĖS INDUKCIJOS KANONAI KAIP LYGINAMOJO METODO TAISYKLĖS
6. LYGINIMASIS IR ATVEJO TYRIMO METODAI
7. DVI ATVEJO SAMPRATOS IR DVI LYGINIMO STRATEGIJOS
8. DAUGERIOPO IR KONJUNKTŪRINIO PRIEŽASTINGUMO PROBLEMA IR SINTETINĖS LYGINAMOJO TYRIMO STRATEGIJOS IDĖJA
9. KLA KAIP SINTETINĖS LYGINAMOJO TYRIMO STRATEGIJOS LOGINĖ TECHNIKA
10. KLA STIPRYBĖS IR SILPNYBĖS. KLA SILPNYBIŲ ĮVEIKIMO BŪDAI NAUJAUSIOSE JOS VERSIJOSE („FS/QCA“ IR „TOSMANA“)
11. KLA PROGRAMINĖS ĮRANGOS „FS/QCA“ IR „TOSMANA“ VEIKIMO PRINCIPAI BEI SPRENDŽIAMI UŽDAVINIAI
     11.1. Programinė įranga „fs/QCA“
          11.1.1 Duomenų laikmenos atidarymas, importavimas, redagavimas ir pirminė duomenų analizė
          11.1.2 Ryškiųjų aibių (crisp sets) KLA
          11.1.3 Neryškiųjų aibių (fuzzy sets) KLA
     11.2. Programinė įranga „TOSMANA“
          11.2.1 Duomenų laikmenos atidarymas, importavimas ir redagavimas
          11.2.2 Dvireikšmių ir daugiareikšmių kintamųjų KLA su „TOSMANA“

III DALIS. KOMPIUTERIZUOTOS LYGINAMŲJŲ TYRIMŲ ANALIZĖS PAVYZDŽIŲ MEDŽIAGA
ĮVADAS
1. DEMOKRATIJŲ IŠLIKIMO TARPUKARIO EUROPOJE PRIEŽASTYS: RYŠKIŲJŲ AIBIŲ KLA (CS/QCA)
2. LIETUVOS PARTIJŲ VIDINĖS DEMOKRATIJOS VEIKSNIAI: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KLA(MV/QCA)
3. DEMOKRATIJŲ IŠLIKIMO TARPUKARIO EUROPOJE PRIEŽASTYS: NERYŠKIŲJŲ AIBIŲ KLA (FS/QCA)

IV DALIS. KOKYBINĖS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ATLIKIMO PAVYZDŽIAI IR SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
ĮVADAS
1. RAIŠKIŲJŲ AIBIŲ KOKYBINĖS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS PAVYZDŽIAI IR SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
     1.1. Etninių teritorinių mažumų politinės mobilizacijos priežastys
     1.2. Barringtono Moore’o demokratijos ir autoritarizmo kilmės aiškinimo taikymas tarpukario Europos politikos raidai
     1.3. Dirko Berg-Schlosserio ir Gisèle De Meur tarpukario Europos politinės raidos aiškinimas
     1.4. Socialinis homogeniškumas kaip demokratijos stabilumo tarpukario Europoje veiksnys
     1.5. Dirko Berg-Schlosserio ankstyvo demokratijos žlugimo (iki 1929 m.) tarpukario Europoje priežasčių analizė
     1.6. Dirko Berg-Schlosserio demokratijos žlugimų tarpukario Europoje po 1929 m. priežasčių analizė
     1.7. Įtakingi veikėjai ir demokratijos likimas tarpukario Europoje
     1.8. Steve’o Chano 1945–1992 m. laikotarpio karų trukmės priežasčių analizė
     1.9. Ligitos Šarkutės Lietuvos Respublikos vyriausybių (1990–2008) stabilumo veiksnių analizė
     1.10. Susan Haworth-Hoeppner moterų mitybos sutrikimų priežasčių tyrimas
2. NERAIŠKIŲJŲ AIBIŲ KOKYBINĖS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS PAVYZDŽIAI IR SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
     2.1. Gerovės valstybės dosnumo priežasčių analizė
     2.2. Protesto akcijų prieš Tarptautinio valiutos fondo diktuojamą ekonominę politiką priežasčių analizė
     2.3. Konstitucinės vyriausybės kontrolės pobūdžio veiksniai: Paulo Penningso analizė
     2.4. Carsteno Q. Schneiderio demokratijos konsolidacijos sąlygų Lotynų Amerikoje ir pokomunistinėse šalyse analizė
3. DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS PAVYZDŽIAI IR SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
     3.1. Zenono Norkaus sparčios sėkmingos pokomunistinės transformacijos sąlygų analizė
     3.2. Giedriaus Žvaliausko ir Vaido Morkevičiaus Lietuvos politinių partijų vidinės demokratijos veiksnių analizė

LYGINAMIEJI TYRIMAI SU TOSMANA IR FS/QCA

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19