Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Aprašomoji statistika
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ
STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ

STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ

Autorius Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS

Turinys  Sekantis dokumentas

TURINYS

1. ĮVADAS Į STATISTINĘ ANALIZĘ..
     1.1 Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)
     1.2 Statistika ir jos uždaviniai.
     1.3 Populiacija ir imtis.
     1.4 Kintamieji ir jų tipai.
     1.5. Praktinės užduotys, naudojant LiDA duomenis.
2. APRAŠOMOJI STATISTIKA: DAŽNIAI.
     2.1. Aprašomoji statistika ir jos uždaviniai.
     2.2. Empirinis skirstinys.
     2.3 Dažniai: paprastieji, santykiniai ir sukauptiniai.
     2.4 Dažnių lentelės. stulpelinės ir skritulinės diagramos.
     2.5. Kiekybinių duomenų reikšmių grupavimas. histogramos.
     2.6. Praktinės užduotys, naudojant LiDA duomenis.
3. APRAŠOMOJI STATISTIKA. DUOMENŲ PADĖTIES CHARAKTERISTIKOS.
     3.1. Vidurkis, mediana ir moda.
     3.2 Kvantiliai.
     3.3. Praktinės užduotys naudojant LiDA duomenis.
4. APRAŠOMOJI STATISTIKA. DUOMENŲ SKLAIDOS IR FORMOS CHARAKTERISTIKOS.
     4.1. Dispersija. standartinis nuokrypis ir kitimo koeficientas.
     4.2 Skirstinio imties plotis ir tarpkvartilinis nuotolis (IQR)
     4.3. Centriniai momentai. imties asimetrijos ir eksceso koeficientai.
     4.4. Stačiakampė diagrama ir medžių bei šakų diagrama.
     4.5. Praktinės užduotys naudojant LiDA duomenis.
5. NORMALUSIS DAŽNIŲ SKIRSTINYS.
     5.1. Tikimybių teorijos pagrindai.
     5.2. Normalioji kreivė..
     5.3. Standartizuotos reikšmės ir išskirtys.
     5.4. Praktinės užduotys naudojant lida duomenis.
    5.5. Statistinių išvadų metodų apžvalga.

STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ MOKYMŲ SKAIDRĖS

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17