Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Statistinė analizė
Apie mokymus
Mokomieji duomenys
E. mokymai
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS IR STATA
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS IR STATA

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS IR STATA

Autoriai: doc. Vytautas JANILIONIS, dr. Vaidas MORKEVIČIUS, dr. Rimantas RAULECKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Sekantis dokumentas

II dalis. ĮVADINIO KURSO Į STATISTINĘ ANALIZĘ MOKOMOJI MEDŽIAGA
Autorius doc. Vytautas JANILIONIS

4. Vidurkių palyginimas. Dispersinė analizė

    4.1. Hipotezės dėl dviejų populiacijų vidurkių skirtumo tikrinimas

        4.1.2. Mano-Vitnio-Vilkoksono rangų sumų kriterijus dviems nepriklausomoms imtims

Tarkime, turime dvi imtis. Pažymėkime:

n1 – pirmos imties narių skaičių,
n2 – antros imties narių skaičių,
R1 – pirmos imties narių rangų sumą,
R2 – antros imties narių rangų sumą.
Čia n1 ir n2 nebūtinai turi sutapti.

Reikia patikrinti hipotezę:

H0 :Kintamųjų X ir Y skirstiniai vienodi,
Ha:Kintamųjų X ir Y skirstiniai nėra vienodi.

Kai imtys didelės (n1>20, n2>20, SPSS) hipotezei apie skirstinių sutapimą dviejose populiacijose tikrinti naudojama statistika

.

Jeigu nulinė hipotezė, kad visi n1+n2 stebėjimai turi tą patį skirstinį, yra teisinga, tai statistika U turi normalųjį skirstinį su vidurkiu ir standartiniu nuokrypiu Tuomet statistika turi standartinį normalųjį skirstinį su vidurkiu lygiu 0 ir standartiniu nuokrypiu lygiu 1.

Pavyzdys. Patikrinsime hipotezę ,,Vilniaus ir Kauno abonentų išlaidų telekomunikacijų paslaugoms kovo mėnesį. skirstiniai yra vienodi“. Hipotezės tikrinimo rezultatai su SPSS pateikti 4.5 pav. Nulinė hipotezė neatmesta, nes p=0,079>0,05.

Mann-Whitney Test

4.5 pav. Hipotezės tikrinimo rezultatai


NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-05-02