Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Statistinė analizė
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
STATISTINĖ ANALIZĖ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ TYRIMUOSE
STATISTINĖ ANALIZĖ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ TYRIMUOSE

Mokymo kurso medžiaga

STATISTINĖ ANALIZĖ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ TYRIMUOSE

Dėstytojas: doc. dr. Vytautas JANILIONIS

Šiuo metu pasaulyje sparčiai didėja įvairiose duomenų bazėse kaupiamos HSM informacijos apimtys ir tobulėja statistinės analizės programinė įranga (SPSS, SAS, STATA ir t.t.), kuri ženkliai palengvina visus reikiamos informacijos gavimo iš duomenų žingsnius. Kiekybinių duomenų analizė yra labai paplitusi socialiniuose ir humanitariniuose moksluose. Analizuojami duomenys dažniausiai gaunami atliekant užsakomuosius tyrimus arba iš jau egzistuojančių duomenų šaltinių. Apdorodami ir analizuodami savo tyrimų duomenis Lietuvos HSM doktorantai ir mokslininkai dar mažai naudojasi šiais paketais ir kol kas toli gražu nepanaudoja visų šių programų paketų teikiamų galimybių. Ypač tai pasakytina apie sudėtingesnius statistinės analizės metodus. Mokymo kursas supažindins HSM atstovus su sudėtingesnių kiekybinių duomenų statistinės analizės uždavinių sprendimu naudojant šiuolaikinius statistikos programų paketus.

Kurso tikslai:

Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų analizuojant HSM kiekybinius duomenis taikant sudėtingesnius statistikos metodus ir programinę įrangą; išugdyti gebėjimus parengti tyrimų duomenis kompiuterinei analizei; parinkti tinkamus statistikos metodus realių duomenų analizei; sudaryti duomenų statistinės analizės modelius; atlikti įvairią duomenų statistinę analizę panaudojant profesionalią statistikos programinę įrangą SPSS; suprasti ir interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus; įvertinti gautų rezultatų tikslumą ir patikimumą; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas; rengti statistinių tyrimų ataskaitas.

Įgytos kompetencijos:

Klausytojai išklausę kursą įgis teorinių žinių, būtinų analizuojant HSM kiekybinius duomenis, taikant sudėtingesnius statistikos metodus ir programinę įrangą, bei gebės:

  • parengti tyrimų duomenis kompiuterinei analizei;
  • parinkti tinkamus statistikos metodus realių duomenų analizei;
  • sudaryti duomenų statistinės analizės modelius;
  • atlikti įvairią duomenų statistinę analizę panaudojant profesionalią statistikos programinę įrangą SPSS;
  • suprasti ir interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus;
  • įvertinti gautų rezultatų tikslumą ir patikimumą;
  • apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas;
  • rengti statistinių tyrimų ataskaitas.

Mokymo kurse paskaitos ir seminarai bus vedami tokiomis temomis:

 1. Statistiniai metodai ir programinės priemonės HSM tyrimuose (teorinė paskaita).
 2. Požymių priklausomumo tyrimas (teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
 3. Dispersinė analizė (teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
 4. Regresinė analizė (teorinė paskaita ir praktinis seminaras).
 5. Faktorinė analizė (teorinė paskaita ir praktinis seminaras).

Teikiant mokymo kursą bus derinami teorinių paskaitų ir praktinių įgūdžių lavinimo komponentai. Teorinės paskaitos metu bus suteikiamos teorinės žinios, būtinos kompiuterio pagalba analizuojant HSM kiekybinius duomenis; supažindinama su kiekybinių duomenų statistinės analizės metodais ir jų pagalba sprendžiamais uždaviniais. Praktinių seminarų metu bus ugdomi gebėjimai  parengti tyrimų duomenis analizei kompiuteriu; parinkti analizei tinkamus metodus; atlikti įvairią duomenų statistinę analizę su SPSS; interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus; įvertinti gautų rezultatų tikslumą ir patikimumą; apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas.


NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17