Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

10. PROBIT REGRESIJA
10.1. Probit regresijos modelis
       10.1.5. Modelio tobulinimas

Modelio tobulinimas reiškia regresorių šalinimą arba jų transformaciją. Transformacija (logaritmavimas ir pan.)  retai kada padeda, bet pabandyti visada galima. Modelis tobulinamas, jeigu yra problemų:

  • Yra statistiškai nereikšmingas regresorius (jam Voldo kriterijaus arba didžiausio tikėtinumo statistikos p ≥ 0,05). Regresorius pašalinamas iš modelio ir probit regresinė analizė pakartojama be jo. Viskas gerai, jeigu klasifikacinėje lentelėje teisingai klasifikuotų atvejų sumažėjo nežymiai. Jeigu teisingai klasifikuotų atvejų sumažėja radikaliai, tai regresorių į modelį gražiname. Aprašydami tada konstatuosime, kad „regresorius buvo statistiškai nereikšmingas. Vis  dėlto jis paliktas modelyje, nes be jo labai sumažėja teisingų klasifikavimų procentas“.

  • Yra multikolinearumo problema. Modelyje kai kurių koeficientų ženklai neatitinka sveiko proto. Tada pasitikrinama, ar intervaliniai regresoriai stipriai koreliuoja. Jeigu taip – tai dalį regresorių pašaliname. Kartais (jeigu toks veiksmas prasmingas) stipriai koreliuojančius regresorius keičiame jų vidurkiu.

  • Yra išskirčių. Kartais išskirtį galima pašalinti (pavyzdžiui, įtarus vedimo klaidą).

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22