Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

10. PROBIT REGRESIJA
10.3. Probit regresinė analizė su STATA
       10.3.1. Duomenys

Pakartosime probit analizę jau atliktą SPSS programa. Tiriame universitetų absolventų integraciją darbo rinkoje, 2009 m. lapkritis – 2010 m. sausis. Failas  LAMS, kintamieji: K2 – aukštoji mokykla, K33_2 – pasiekiant dabartinę padėtį darbo rinkoje studijų metu įgytos žinios (1  - visai ne-reikšmingos, ..., 5 – labai reikšmingos), K35_1 – esamo darbo atitkimas bakalauro studijų krypčiai (1  - tikrai taip, 2 – greičiau taip, 3 – greičiau ne, 4 – tikrai ne), K37_1 – pasitenkinimas esamu darbu ( 1 – labai nepat. , ...., 5 – labai pat.) ir Y, kuris įgyja dvi reikšmes: 0 – jeigu respondentai nedažnai naudojasi studijų žiniomis (K36_1 = 1, 2 arba 3) ir 1 – jeigu respondentai dažnai naudojasi studijų žiniomis (K36_1 = 4 arba 5). Klaipėdos universiteto bakalaurams tirsime modelį:

Y = f( K35_1, K33_2, K37_1).

Visų pirma, pašaliname iš tyrimo respondentus, kurie į klausimus neatsakė (keep if K35_1 <99 & K33_2 <99 & K37_1 < 99). Atsirenkame Klaipėdos universiteto absolventus (keep if K2 == 3).

Pasižiūrime, kokias reikšmes įgyja Y. Įvykdome:

tabulate  Y, nolabel

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22