Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

11. LOGTIESINIAI MODELIAI

11.1. Logtiesinio modelio struktūra ir savybės

11.1.3. Galimybių santykis

Kaip ir logistinėje regresijoje, logtiesiniuose modeliuose galima apibrėžti galimybių santykį. Kadangi nagrinėjami tik kategoriniai kintamieji (požymiai), tai pradžioje nusakysime, kas yra galimybių santykis porinių dažnių lentelei. Tarkime, kad visus respondentus suskirstėme pagal rūkymą ir patirtą infarktą.

Tikimybė, kad rūkantis respondentas patirs infarktą yra a/ (a+b). kad nepatirs – b/(a+b). Galimybė (tikimybių santykis) rūkantiems patirti infarktą yra a/b. Analogiškai gauname, kad galimybė patirti infarktą nerūkantiems yra c/d. Galimybių santykis (angl. odds ratio) yra

Darysime išvadą, kad rūkymas padidina infarkto galimybę ad/bc karto.

Kuo galimybių santykis labiau skiriasi nuo vieneto, tuo priklausomybė stipresnė. Galimybių santykis 0,2 rodo stipresnę kintamųjų priklausomybę, nei galimybių santykis lygus 0,8.

Panašiai interpretuojami galimybių santykiai ir logtiesiniuose modeliuose. Nors tam galima naudoti modelio parametrų įverčių eksponentes, tačiau praktikoje tiesiog atsiţvelgiama į modelio kintamuosius ir tikrinamos atitinkamos lentelės. Tarkime, kad turime tokį modelį:

Tada galimybių santykį poţymiams AxB, reikia skaičiuoti visoms C kategorijoms atskirai. Jeigu modelyje yra tik

Tai sąlyginis galimybių santykis AxB yra lygus 1 (kai fiksuojame C kategoriją). Jegu modelyje yra tik antros eilės sąveikos (A x B, A x C, B x C), ir nėra trečios eilės sąveikos A x B x C, tai galimybių santykiai A x B yra tie patys visoms C kategorijoms. Tas pats galioja kitiems galimybių santykiams.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22