Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

11. LOGTIESINIAI MODELIAI

11.2. Logtiesinių modelių tyrimas su SPSS

11.2.6. Intervalinis kintamasis

Į modelį galima įtraukti ir intervalinį kintamąjį. Įtraukime į ankstesnį modelį respondento amžių S2. Tirsime modelį, kurį sąlyginai galime užrašyti taip:

Taigi, tariame, kad požiūris į darbą ir šeimą yra susijęs su respondento amžiumi. Visos parinktys lieka, kaip anksčiau, tik S2 įkeliame į langelį Cell Covariate(s).

Pasirinkę Model, į langelį Terms in Model perkeliame regresorių sandaugas (sąveikas):

Rezultatai rodo, kad chi kvadrato statistikos rodo statistiškai priimtiną modelio tikimą duomenims (abi p reikšmės didesnės už 0,05):

Vis dėlto, negalime sakyti, kad papildytas modelis yra geresnis. Kaip matyti iš lentelės Parameter Estimates (pateikiame tik jos fragmetą), kintamasis S2 yra statistiškai nereikšmingas abiems G16_1 reikšmėms:

Be to labai netikę tampa liekamųjų paklaidų grafikai. Darome išvadą, kad naujasis modelis yra netikęs.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22