Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

1.  ĮVADAS
1.2. Statistinės išvados
      1.2.1. Parametrų įverčiai ir jų pasikliautinieji intervalai

Kaip taisyklė, informacijos apie modelio parametrus (visokius jame esančius daugiklius, naudojamų kintamųjų vidurkius, dispersijas ir pan.) neturime. Norime juos įvertinti, pasinaudoję imties duomenimis. Taip gautos apytikslės nežinomų parametrų reikšmės vadinamos parametrų įverčiais. Yra įvairių parametrų įverčių radimo metodų. Visi jie sudėtingi ir skambiai  vadinami – didžiausio  tikėtinumo (angl. maximum likelihood), mažiausiųjų kvadratų (angl. ordinal least square) ir pan.   Parametrų įverčių radimą patikėsime statistinėms programoms.

Kartais norima tikslesnės informacijos apie parametrą – jo galimų reikšmių intervalo. Informatyviau išgirsti, kad „šešėlinių“ pajamų vidurkis yra tarp 300 ir 500 litų  per mėnesį, o ne vien tai, kad jis apytiksliai 400 litų. Tokią patikslintą informaciją suteikia parametro pasikliautinis intervalas. Kadangi, stebint imtį, suteikti šimtaprocentinės garantijos apie parametro reikšmę neišeina (imties atsitiktinumas gali pakišti koją), tai praktikoje naudojami 95% pasikliautinieji intervalai. Tie 95% reiškia, kad intervalo sudarymo taisyklė yra gera – 95 % jos taikymų baigiasi tuo, kad tikrieji parametrai į sudarytus intervalus pakliūva. Ar konkrečiai imčiai sudarytame intervale bus spėjamas parametras nežinome, bet intervalų konstravimo metodas apskritai yra neblogas. Čia panašiai, kaip skiriant vaistą, pacientui pasakyti: 95% ligonių jis padėjo. Ar konkrečiam ligoniui padės,  neaišku, bet apskritai vaistas geras.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22