Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.1. Tiesinės regresijos modelis
     
2.1.8. Standartiniai tiesinės regresijos modelio aprašymai

Svarbiausia visų regresijos modelių aprašymo taisyklė yra tokia: visada pateikiamas determinacijos koeficientas, beveik visada – modelio lygtis, o apie kitas tinkamumo charakteristikas rašoma tik tada, jeigu buvo problemos. Maždaug taip: buvo tokios ir tokios problemos, o mes jas išsprendėme taip ir taip.  Visada aprašomas galutinis modelis. Skaitytojui neįdomu, kiek daug sunkaus triūso įdėjo tyrėjas, tobulindamas savo pradinį modelį. Visus domina,  kas iš to tobulinimo išėjo. Pateiksime keletą galimų aprašymo fragmentų.

  • Sudarėme regresinį modelį, atspindintį Y priklausomybę nuo X. Gautasis R2=0,87. Modelis

  • Sudarėme regresinį modelį, atspindintį Y priklausomybę nuo X, W,Z. Modelyje buvo palikti tik statistiškai reikšmingi kintamieji W ir Z. Determinacijos koeficientas R2 = 0,66. Galutinis regresijos modelis    Daug didesnę įtaką Y turi kintamasis W (jo standartizuotoji beta koeficiento reikšmė 0,68), nei Z (jo standarizuotoji beta koeficiento reikšmė 0,39).

  • Sudarėme regresinį modelį, atspindintį Y priklausomybę nuo X, W, Z. Iš modelio buvo pašalintas statistiškai nereikšmingas kintamasis X. Nors kintamasis Z ir buvo statistiškai nereikšmingas (p = 0,059), jį pašalinus iš modelio, labai sumažėja determinacijos koeficiento reikšmė. Todėl jį modelyje palikome....

  • Dėl kintamųjų W ir Z multikolinearumo (VIF > 4) į modelį  įtraukėme jų vidurkį...

  • Modelyje buvo išskirtis, kurią pašalinus, regresijos modelis praktiškai nepasikeitė......

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22