Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.2. Tiesinė regresinė analizė su SPSS
     
2.2.1. Duomenys

Kaip atlikti daugialypę tiesinę regresinę analizę, parodysime, tirdami 2008 metų Europos Sąjungos socialinio tyrimo (European Social Survey) Estijos duomenis ESS4EE. Tirsime 20 – 40 metų vyrus. Tyrime naudosime tokius kintamuosius:

  • stfgov (kiek respondentas yra patenkintas savo šalies vyriausybe), stfdem (kiek respondentas yra patenkintas demokratijos būsena šalyje),
  • trstprl (pasitikėjimas šalies parlamentu), trstlgl (pasitikėjimas teisine sistema), trstplt (pasitikėjimas politikais), trstprt (pasitikėjimas partijomis), trstun (pasitikėjimas Jungtinėmis Tautomis),
  • happy (laimingumas).

Kintamieji stfgov ir stfdem matuojami 10 balų skale nuo 0 (itin nepatenkintas) iki 10 (itin patenkintas). Kintamieji trstprl, trstlgl, trstplt, trstprt, trstun   matuojami 10 balų skale nuo 0 (itin nepasitikiu) iki 9 (itin pasitikiu). Kintamasis happy matuojamas 10 balų skale nuo 0  (itin nelaimingas) iki 9 (itin laimingas).
Modeliuosime kintamųjų stfgov ir stfdem vidurkį (pavadinkime jį satisfaction). Šis kintamasis atspindi respondentų pasitikėjimą politiniu šalies klimatu. Manome, kad satisfaction gali priklausyti nuo likusiųjų kintamųjų. Kitaip tariant, manome, kad pasitikėjimas įvairiomis šalies institucijomis veikia ir pasitikėjimą politiniu klimatu. Schematiškai spėjamas modelis atrodo taip:


Norime nustatyti, ar duomenys neprieštarauja spėjamam modeliui, ar visi kintamieji modelyje reikalingi ir kurie iš jų svarbesni. Sąlyginai modelį galima užrašyti taip:
satisfaction = f( trstprl, trstlgl, trstplt, trstprt, trstun, happy).

Reikiamus respondentus atsirinksime, atsižvelgę į agea (amžių) ir gndr (lytį, 1-vyr., 2-mot.).
Su komanda Compute sukuriame naują kintamąjį satisfaction, kuris yra kintamųjų stfgov ir stfdem vidurkis.


Su komanda Select Cases atrenkame reikiamus respondentus. Tai daroma taip: meniu Select Cases pažymime  If condition is satisfied ir spaudžiame klavišą If. Naujajame meniu suformuluojame sąlygą  agea ≥  20 & agea <= 40 & gndr = 1. Tada spaudžiame Continue ir OK.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22