Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.2. Tiesinė regresinė analizė su SPSS
     
2.2.6. Prognozės ir stebėjimų grafinis palyginimas

Galima grafiškai palyginti stebėtas satisfaction reikšmes su reikšmėmis, gautomis prognozei pritaikius aukščiau aprašytąjį regresijos modelį. Visų pirma reikia išsaugoti prognozuojamas satisfaction reikšmes. Tam pakanka regresijos Save lange pažymėti Unstandardized.


Duomenyse atsiras naujas stulpelis PRE_1. Prognozuojamųjų ir stebimų reikšmių grafikas gaunamas, pasirinkus Graphs → Legacy Dialogs → Line. Pažymime Multiple ir Values of Individual Cases. Spaudžiame Define.

Perkeliame satsfaction ir PRE_1  į langelį Lines Represent. Spaudžiame OK.

Gautasis grafikas (kiek paredagavus, kad geriau matytųsi) atrodo taip:

Idealiu atveju, kai prognozė tiksli, abi linijos turi sutapti. Matome, kad tokių sutapimų yra gana daug. Grubiai kalbant, visai pakenčiamai tas modelis prognozuoja. Vis dėlto, grafikas palieka labai daug erdvės subjektyvumui. Kitam tyrėjui gali atrodyti, kad pagal grafiką modelio tikimas ne itin geras. Tokie grafikai beveik visada pridedami, kai tiriami laikiniai duomenys (pvz., BVP kitimas ketvirčiais). Socialiniuose tyrimuose panašūs grafikai braižomi retai. Čia jau, kaip tyrėjo širdis geidžia.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22