Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.2. Tiesinė regresinė analizė su SPSS
     
2.2.9. Autokoreliacijos tyrimas

Ar yra autokoreliacija reikia tirti, tik esant logiškam paaiškinimui, kodėl vieno respondento atsakymas gali priklausyti nuo kito respondento atsakymo. Mūsų nagrinėtam pavyzdžiui toks spėjimas būtų visiškai nelogiškas. Nepanašu, kad antrojo respondento požiūris į politines institucijas priklauso nuo pirmojo respondento požiūrio. Vis dėlto parodysime, kaip Durbino-Vatsono kriterijus taikomas, naudojant SPSS programą. Pasirinkę Analyze Regression Linear Statistics, pažymime Durbin-Watson.


Tarp rezultatų suradę lentelę Model Summary, joje rasime ir Durbino-Vatsono statistikos reikšmę. Žemiau patekiame šios statistikos reikšmę galutiniam, aukščiau nagrinėto pavyzdžio modeliui. Matome, kad statistikos reikšmė 2,043 praktiškai nesiskiria nuo dviejų, t.y. iš tikro vieno respondento atsakymai nesusiję su kito respondento atsakymais.

Model Summaryb

Model

R

R Square

  Adjusted R Square

  Std. Error of the Estimate

  Durbin-Watson

1

.747a

.558

.556

1.49917

2.043

a. Predictors: (Constant), trust_all
b. Dependent Variable: satisfaction

Primename, kad autokoreliacijos nėra, jeigu Durbino-Vatsono statistika nedaug skiriasi nuo 2 (nedaug – reiškia, kad statistikos reikšmė pakliuvo į intervalą [1,5; 2,5].) Autokoreliaciją reikia tirti, kai turime stebėjimus laike. Pavyzdžiui, ketvirtinius BVP augimo duomenis.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22