Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.3. Tiesinė regresinė analizė su STATA
     
2.3.2. Regresijos modelio lygtis

Dabar patikrinsime regresijos modelį  satisfaction = f(trust_all, happy). Įvykdome komandą

regress satisfaction happy trust_all, beta

Gauname pagrindinę informaciją apie modelį.. Determinacijos koeficientas R2= 0,5898 yra pakankamai didelis.Įstatę į regresijos modelį koeficientų įverčius, gauname:

satisfaction = -0,847+0,824 trust_all + 0,226happy

ANOVA p reikšmė yra eilutėje Prob > F. Ji mažesnė už 0,05. Taigi modelyje yra statistiškai reikšmingų kintamųjų. Iš lentelės matyti, kad abudu kintamieji yra statistiškai reikšmingi, nes jiems t kriterijaus p reikšmės ( jos yra stulpelyje P>|t| ) mažesnės už 0,05.

Norėdami nustatyti, kuris kintamasis modelyje yra svarbesnis, pažiūrime į standartizuotuosius beta koeficientus. Kintamasis trust_all (jo beta koeficientas lygus 0,689) yra daug svarbesnis nei happy (beta lygus 0,191). Papildomai nubraižysime dalinius liekamųjų paklaidų grafikus abiems regresoriams. Tai galima atlikti viena komanda apps. Vis dėlto, aiškesnis vaizdas yra, kai grafikus braižome kiekvienam regresoriui atskirai. Paeiliui įvykdome dvi komandas:

avplot trust_all
avplot happy

 Gautuosiuose daliniuose liekamųjų paklaidų grafikuose matyti aiški tiesinė priklausomybė kintamajam trust_all. Tuo tarpu kintamajam happy, tokios akivaizdžios priklausomybės nesimato.

Taigi, pagrindinės modelio charakteristikos rodo gerą modelio tikimą duomenims.  Vis dėlto, kintamojo happy reikalingumas modelyje yra abejotinas.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17