Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.3. Tiesinė regresinė analizė su STATA
     
2.3.4. Galutinis modelis

Ankstesniuse skyreliuose įsitikinome, kad regresijos modelis labai gerai aprašo duomenis. Vis dėlto nedidelė happy ir satisfaction  koreliacija, maža beta koeficiento reikšmė kintamajam happy ir netiesinis liekanų išsibarstymo grafikas kelia abejonių dėl šio regresoriaus reikalingumo. Todėl patikriname regresijos modelį be jo.

regress satisfaction  trust_all, beta

Matome, kad naujojo modelio    R2= 0,5567 nuo ankstesniojo    R2= 0,5898 skiriasi tik per 0,0331, t.y.  determinacijos koeficientas sumažėjo labai nedaug.

Darome išvadą, kad regresorių  happy galima iš modelio pašalinti. Nepaisant to, kad jis buvo statistiškai reikšmingas. Galutinis modelis:

satisfaction = 0,382 +0,892 trust_all.

Naujajame modelyje liko tik vienas regresorius, todėl nebereikia tikrinti multikolinearumo,  nebereikia aprašinėti standartizuotosios beta reikšmės, o ANOVA ir t testo p reikšmės sutaps. Dar reikėtų ištirti, ar tenkinamos regresijos prielaidos, t.y. įvykdyti komandas

avplot trust_all                    rvfplot                                 
predict r2, rstandard            
estat hottest
histogram r2, frequency normal
pnorm r2

swilk r2                    
dfbeta  trust_all
summarize DFtrust_all
predict Coo1 , cooksd
summarize Coo1

Nebepateiksime gautųjų rezultatų,  tik konstatuosime, kad visos regresijos modelio prielaidos buvo tenkinamos.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22