Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.3. Tiesinė regresinė analizė su STATA
     
2.3.6. Išvados

Regresijos aprašymas iš esmės nesiskiria nuo pateiktojo 2.2.5 skyrelio pabaigoje. Tik jį reikia papildyti informacija apie Breušo – Pagano ir Šapiro – Vilko testus. Pilnas aprašymas turėtų apimti naujajam modeliui pakartotą visą tyrimą. Lakoniškas (straipsniui tinkamas) aprašymas gali skambėti, kad ir taip:

Tyrėme modelį satisfaction = f(trust_all, happy). Nors R2 buvo pakankamai didelis, o abudu kintamieji buvo statistiškai reikšmingi, tačiau standartizuotieji beta koeficientai ir liekamųjų paklaidų grafikai rodė, kad kintamojo happy įtaka kintamajam satisfaction nėra stipri. Todėl regresorių happy iš modelio pašalinome. Determinacijos koeficiento reikšmė po kintamojo happy pašalinimo sumažėjo tik per 0,03. Galutinis tiesinės regresijos modelis atrodo taip: satisfaction = 0,382 +0,892 trust_all. Modelio R2 = 0,558.

Visi duomenims keliami reikalavimai buvo tenkinami. Šapiro – Vilko testas parodė, kad liekamųjų paklaidų normalumo prielaida tenkinama. Pritaikę Breušo  – Pagano testą, įsitikinome, kad galioja ir homoskedastiškumo prielaida.  DFB ir Kuko mato reikšmės, leidžia teigti, kad duomenyse išskirčių nebuvo.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22