Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.3. Tiesinė regresinė analizė su STATA
     
2.3.8. Multikolinearumo problema

Pateiksime vieną, kiek dirbtinį pavyzdį, parodantį, kaip multikolinearumas gali iškreipti tikrąsias kintamųjų priklausomybes. Sudarysime tiesinės regresijos modelį, regresuodami požiūrį į vyriausybę (stfgov) pagal požiūrį į parlamentą (trstprl) ir politikus (trstplt). Visiems kintamiesiems didesnė reikšmė rodo didesnį pasitikėjimą. Tiriame tuos pačius 20 – 40 metų Estijos vyrus, kaip ir ankstesniuose skyreliuose. Sąlyginis regresijos modelis: stsfgov = f(trstprl, trstplt). Įvykdome:

reg stfgov trstprl trstplt

Atrodytų, kad modelis visai gerai tinka: determinacijos koeficientas R2 = 0,44,  ANOVA  p reikšmė = 0,000; abudu regresoriai statistiškai reikšmingi (atitinkamos t kriterijaus p reikšmės yra 0,031 ir 0,000) .  Patikriname multikolinearumą:

estat vif

Abiejų regresorių VIF < 4. Taigi, formaliai žiūrint, jokio kintamųjų multikolinearumo nėra.
Užrašykime gautąją regresijos lygtį:

stfgov = 1,82 + 0,67 trstprl – 0,12 trstplt.

Koeficientas prie trstprl  yra teigiamas. Kuo labiau respondentas pasitiki savo parlamentu, tuo labiau ir savo šalies vyriausybe. Visiškai natūrali priklausomybė. Koeficientas prie trstplt yra neigiamas. Kuo labiau respondentas  nepasitiki politikais apskritai, tuo labiau pasitiki savo vyriausybe. Labai keista priklausomybė nes vyriausybėje irgi sėdi politikai. Prieš pradėdami kurti naują teoriją apie specifinį Estijos gyventojų mentalitetą (vyriausybės nesieja su politikais, o sieja su dievų duota valdžia, pasąmonėje tupi noras turėti monarchą), pažiūrėkime į kintamųjų koreliacijas:

corr stfgov trstprl trstplt

Visos koreliacijos teigiamos! Labiau pasitiki  vyriausybe tie respondentai, kurie labiau pasitiki politikais. Tiesiog regresijoje buvo multikolinearumas (koreliacija tarp trstprl ir trstplt yra 0,887), nors VIF to ir neparodė.

Tikrinant multikolinearumą reikia pažiūrėti, ar modelio priklausomybės atitinka koreliacijas. Vien VIF nepakanka.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22