Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

3. TIESINĖS REGRESIJOS ALTERNATYVOS
3.1. Tiesinei regresijai netinkanys duomenys
     3.1.3. Duomenų charakteristikų santrauka

Pateiksime tiesinės regresijos pagrindinius rezultatus visoms trims duomenų aibėms:

  1. A duomenimis  pavadiname Estijos duomenis, po visų jų transformacijų, aptartų skyriuje 2.3. Šie duomenys tenkina visas tiesinės regresijos prielaidas, R2 = 0,557. Regresijos lygtis su koeficientų įverčių 95 % pasikliautiniais intervalais ir t testų p reikšmėmis atrodo taip:

satisfaction =   0,382    +    0,892   trust_all.
[-0,076; 0,841]       [  0,791; 0,994]
( 0,102)                     (0,00)  

  1. B duomenys – tai skyrelyje 3.1.1 aptartieji duomenys. Jiems būdingas gana rimtas heteroskedastiškumas ir švelnus normalumo prielaidos pažeidimas. Išskirčių nėra. R2 = 0,299. Regresijos lygtis su koeficientų įverčių 95 % pasikliautiniais intervalais ir t testų p reikšmėmis atrodo taip:

K37suminis = 7,41   +       0,80 K32    +   1,24 K33_4.
[4,907; 9,917].      [  0,493; 1,113]           [ 0,709; 1,775]
( 0,00)                   (0,00)                          ( 0,00 )

  1. C duomenys – tai skyrelyje 3.1.2 aptartieji duomenys. Jiems būdingos didelės išskirtys, statistiškai reikšmingas normalumo prielaidos pažeidimas ir gana ryškus heteroskedastiškumas. R2 = 0, 346. Regresijos lygtis:

K37suminis = 11,99  +        0,84 K32    +   0,147 K33_4.
[10,758; 13,221].      [  0,518; 1,175]           [ 0,096; 0,199]
( 0,00)                        (0,00)                       ( 0,00 )

Palyginę B ir C duomenų modelius, matome, kad viena didelė išskirtis radikaliai padidino konstantą ir pakeitė daugiklį prie K33_4.


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22