Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

3. TIESINĖS REGRESIJOS ALTERNATYVOS
3.2. Stabilizuotų liekamųjų paklaidų regresija
     3.2.3. Savirankos regresija su STATA

Pritaikysime 1000 replikacijų saviranką. Tirsime heteroskedastiškus B duomenis. Įvykdome

reg  K37suminis  K32 K33_4, vce(bootstrap, reps(1000))


Palyginę su 3.1.3 skyreliu, įsitikiname, kad visi pasikliautinieji intervalai praktiškai nepasikeitė. Pritaikę tą pačią saviranką C tipo duomenims su išskirtimis, gauname


Palyginę su 3.3.1 skyreliu, galime padaryti tas pačias išvadas, kaip ir modeliui su korekcija HC3: regresorius K33_4 tapo statistiškai nereikšmingas (p = 0,793).  Kiek padidėjo pasikliautinasis konstantos intervalas: [7,183; 16,797], o buvo [10,758; 13,221]. Taigi, nors išskirčių saviranka ir „nenukenksmino“, į jas buvo sureaguota. Vis dėlto tokį modelį laikyti geru negalima.

Konstruojant pasikliautinius intervalus, pagal nutylėjimą tariama, kad duomenys normalūs Kadangi normalumo prielaida buvo pažeista, pažiūrime, kaip pasikeičia pasikliautinieji intervalai, kai jie skaičiuojami atsižvelgus į savirankos rezultatus. Įvykdome

estat bootstrap, all

Matome, kad išskirtys turėjo įtakos ir pasikliautiniams intervalams. Jeigu nuspręstume pateikti pasikliautinuosius intervalus, tai aprašymuose šiuo atveju reikėtų remtis (BC) pasikliautiniais intervalais.

Gavome tas pačias išvadas, kaip ir ankstesniame skyrelyje:  stabilizuotų liekamųjų paklaidų regresija su savirankos opcija tinka (bet nėra prasminga) A, tinka  ir naudotina B duomenims, nėra naudinga ir netaikytina C duomenims.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22