Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.1. Dvinarės logistinės regresijos modelis
       4.1.1. Modelio lygtis

Matematinis modelis sudaromas ne pačiam priklausomam kintamajam, o jo tikimybių santykio logaritmui (vadinamajai logit funkcijai):

Ekvivalentus modelio užrašas yra

Čia

Koeficientų C,  b1, b2, b3  reikšmės nėra žinomos. Jų įverčiai  gaunami, panaudojus imties duomenis.  

Kokybinei analizei pakanka atsižvelgti į koeficientų reikšmes. Jeigu koeficientas prie kažkurio kintamojo teigiamas, tai šiam kintamajam didėjant, tikimybė Y  (o kokią situaciją ta modelio lygybė Y = 1 atitinka, turime žinoti iš sąlygos) didėja. Jeigu koeficientas neigiamas, tai atitinkamam kintamajam didėjant, tikimybė Y įgyti vienetą mažėja (didėja tikimybė, kad Y  įgis 0).

Jeigu , tai X didėjant, didėja ir tikimybė P(Y= 1).

Jeigu , tai X didėjant, didėja ir tikimybė P(Y= 0).

Kadangi regresorių matavimo skalės gali labai skirtis, tai bendriausiu atveju negalima teigti, kad svarbiausias yra tas kintamasis, kurio koeficientas absoliutiniu didumu didžiausias. Pavyzdžiui, toks lyginimas yra nekorektiškas, jeigu X yra pragyventi metai, o Z – kūno masės indeksas. Koeficientų didumus galima lyginti, jeigu visi regresoriai matuojami ta pačia skale (pavyzdžiui, regresoriai yra skirtingų egzaminų pažymiai). Standartizuotų beta koeficientų analogų, leidžiančių palyginti regresorių svarbą, logistinėje regresijoje nėra. Šiek tiek pagelbsti galimybių santykiai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22