Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.1. Dvinarės logistinės regresijos modelis
       4.1.2. Galimybių santykis

Puiku būtų pasakyti, kaip stipriai nuo regresorių priklauso tikimybė P(Y = 1). Deja, tą padaryti galima tik konkrečioms regresorių reikšmėms, o norisi kažkokios apibendrintos charakteristikos. Tokia charakteristika yra galimybių santykis.

Galimybe (angl. odds)vadinamas tikimybių santykis P(Y=1) / P(Y= 0). Jis parodo, kiek kartų viena Y reikšmė tikėtinesnė už kitą. Informacijos atžvilgiu galimybė yra tolygi tikimybei. Jeigu pacientui susirgti diabetu tikimybė yra 0,75, tai tą pačią informaciją galime pasakyti taip: tikimybė susirgti diabetu yra tris kartus didesnė, nei nesusirgti, t.y.  galimybė lygi 3:1. Kaip ir tikimybę, galimybę galima apskaičiuoti tik konkretiems duomenims. Pavyzdžiui, surasti, koks bus santykis P(Y=1) / P(Y= 0),  kai X = 2,  W = 3, o Z = 9.

Galimybių santykis (angl. odds ratio) parodo, kaip pasikeis tikimybių santykis (galimybė), kai atitinkamas regresorius padidės vienetu, fiksavus visų kitų regresorių reikšmes. Kai regresorius X padidėja vienetu, ankstesnis tikimybių santykis pasikeičia kartų. Šis dydis ir vadinamas galimybių santykiu. Nesunku įsitikinti, kad galimybių santykis didesnis už vienetą tik tada, kai atitinkamas koeficientas b teigiamas. Todėl, galima sakyti, kad didesnis už vienetą galimybių santykis rodo kiek kartų, lyginant suankstesne galimybe, tampa labiau tikėtina, kad Y =1, o ne Y = 0. Analogiškai, mažesnis už vienetą galimybių santykis kiekybiškai charakterizuoja kiek kartų, lyginant suankstesne galimybe, tampamažiau tikėtina, kad Y =1, o ne Y = 0.

Skaičius   yra galimybių santykis (odds ratio):

Pavyzdys. Tarkime, kad tirdami diabetą sukeliančius veiksnius (susirgs/nesusirgs) , nustatėme, jog galimybių santykis kintamajam ( kiek savaičių pacientas laikėsi kiniškų žolelių dietos) yra 0,5.  Tai reiškia, kad X padidėjus vienetu, tikimybių santykis P(susirgs)/P(nesusirgs) sumažėja dvigubai. Pavyzdžiui, jeigu konkrečiam pacientui pradinis tikimybių P(susirgs)/P(nesusirgs)  santykis buvo 3:1,  tai papildoma dietos savaitė jam sumažina šį santykį iki 1,5:1.

Galimybių santykis priklauso tik nuo modelio koeficientų, todėl tai ir yra ta kintamojo svarbą parodanti kiekybinė charakteristika, kuri dažnai pateikiama logistinės regresijos išvadų aprašymuose. Statistinės programos dažniausiai kiekvienam kintamajam pateikia ne tik patį galimybių santykį, bet ir šio santykio 95% pasikliautinąjį intervalą. Jeigu visų regresorių skalės vienodos, tai galimybių santykius galima taikyti regresorių svarbos nustatymui. Tada galima tarti, kad svarbesnis tas regresorius, kurio pokytis daugiau kartų pakeičia galimybių santykį (padidina jį arba sumažina).Nesunku suvokti, kad kintamasis, kurio pokytis galimybę patrigubina yra svarbesnis už tą, kuris galimybių santykį padvigubina. Analogiškai išmąstome, kad svarbesnis tas kintamasis, kurio pokytis galimybę sumažina triskart (galimybių santykis 1/3), nei tas, kurio pokytis galimybę sumažina dukart (galimybių santykis 1/2). Kai regresorių skalės visiškai skirtingos (pvz., vienas matuojamas tonomis, o kitas metrais), tai jokie galimybių santykiai nepadės nustatyti, kuris kintamasis modelyje svarbesnis. Ir niekas nepadės.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22