Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.1. Dvinarės logistinės regresijos modelis
       4.1.3. Prognozavimas

Prognozė, kam bus lygi tikimybė P(Y = 1), atliekama tik konkrečioms X, Z, W reikšmėms. Prognozę lengviausia atlikti dviem etapais. Pradžioje į formulę

įstatome tas konkrečias X, Z ir W reikšmes, kurioms reikia prognozės. Tada  tikimybių įverčiai apskaičiuojamas pagal formules:

Čia  e = 2,7182818284590452353602874713527……Praktiniams skaičiavimams visiškai pakanka apytikslės reikšmės e  ≈  2,7183.

           

Kartais reikia tik nustatyti, kuriai iš dviejų kategorijų turėtų priklausyti respondentas. Pavyzdžiui, atsižvelgę į antsvorį ir dietą, prognozuojame, kad Pūkuotukas susirgs diabetu, o Paršelis  nesusirgs. Toks grubus priskyrimas vienai iš kategorijų (Y = 1 arba Y = 0) vadinamas klasifikavimu. Jis atliekamas taip: konkrečioms regresorių reikšmėms taip, kaip aprašyta aukščiau, surandamas tikimybės  P(Y = 1) įvertis . Prognozuojame tą reikšmę, kuri labiau tikėtina. Jeigu , tai prognozuojame Y = 1. Jeigu , tai prognozuojame Y = 0.  Jeigu , tai rekomenduojama sprendimą priimti atsitiktinai, pavyzdžiui, metant monetą. Tiesą sakant,  klasifikavimui tikimybių įverčiai nebūtini. Pakanka surasti z. Primename, kad tikslus z pavadinimas yra  tikimybių santykio logit funkcija.

Prognozė, atsižvelgiant į tikimybių santykio logit funkcijos reikšmę z.

  • Jeigu z > 0, tai prognozuojama, kad Y = 1.
  • Jeigu z < 0, tai prognozuojama, kad Y = 0.
  • Jeigu z = 0, tai rekomenduojama sprendimą priimti, metant monetą.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22