Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.1. Dvinarės logistinės regresijos modelis
       4.1.4. Reikalavimai duomenims

Duomenys turi tenkinti tokius reikalavimus:

  • Priklausomas kintamasis Y yra dvireikšmis. Formaliai kalbant, visi kiti kintamieji gali būti arba intervaliniai, arba dvireikšmiai (įgyti reikšmes 0 arba 1). Vis dėlto, kai modelyje daug kategorinių kintamųjų, korektiškiau kalbėti apie apibendrintąjį  tiesinį modelį, o ne apie logistinę regresiją. Tada ir truputį kitokia analizė taikoma, žr. 4.2.11 skyrelį. Todėl geriausia, kai dauguma regresorių yra intervaliniai, o dvireikšmių kintamųjų nedaug.

  • Duomenyse negali vyrauti viena iš Y reikšmių. Dažniausiai reikalaujama, kad tarp stebimų Y reikšmių vienetų  (nulių) būtų ne mažiau penktadalio. Tokio reikalavimo logika paprasta – kad galėtume nustatyti, kas būdinga kiekvienai kategorijai, turime turėti informacijos apie abiejų kategorijų respondentus. Negalima išsiaiškinti, kas būdinga diabetu sergantiesiems, tiriant tik sveikus respondentus.

  • Jeigu modelyje yra daug kategorinių kintamųjų, tai kiekvienam tų kategorijų deriniui  turi būti pakankamai daug respondentų. Minimalus reikalavimas – bent 5 respondentai. Jeigu atsižvelgiame į lytį ir žvairumą, tai  negerai, jei imtyje nėra žvairų moterų. Ir neužteks to, kad  ir moterų yra  ne  mažiau 20 %  ir žvairuojančių tiriamųjų yra ne mažiau 20 %.

  • Regresoriai neturi stipriai koreliuoti. Dėl multikolinearumo gali atsirasti  neteisingi  kintamųjų ryšiai modelyje. Pavyzdžiui, gali būti taip, kad logistinės regresijos modelį papildžiui naujais regresoriais, regresoriaus X daugiklis pakeis ženklą. Vis dėlto, multikolinearumo problema dvinarėje logistinėje regresijoje tiriama retai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22