Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.1. Dvinarės logistinės regresijos modelis
       4.1.6. Dvinarės logistinės regresinės analizės etapai

Išsamios modelio analizės etapai:

 1. Sudarome dvinarės logistinės regresijos modelį ir peržiūrime klasifikacinę lentelę. Tikriname, ar  kiekvienai Y kategorijai teisingai klasifikuota bent 50% atvejų. Geriau, kai šie procentai žymiai didesni.
 2. Patikriname, ar chi kvadrato statistikos  p reikšmė < 0,05. Jeigu ne – modelis netinkamas. (Nedidelėms imtims alternatyviai galima patikrinti, ar Hosmerio - Lemšou chi kvadrato statistikos p reikšmė ≥ 0,05. Jeigu ne – modelis netinkamas.)
 3. Patikriname, ar visi regresoriai statistiškai reikšmingi (visos Voldo testo p reikšmės < 0,05). Jeigu ne – modelis taisytinas. Konstantai p reikšmės nežiūrime.
 4. Patikriname, ar modelyje nėra išskirčių (nėra stebėjimų, kuriems Kuko matas > 1). Alternatyviai galima patikrinti, ar nėra stebėjimų, kuriems  DFB > 1.
 5. Žiūrime, ar koeficientų ženklai atitinka spėjamą regresorių įtaką (neįtariame multikolinearumo).
 6. Jeigu viskas gerai – modelį aprašome. Jeigu ne – tobuliname.

Labai gerai duomenims tinkančiame modelyje:

 • Chi kvadrato p < 0,05.
 • Visiems regresoriams Voldo kriterijaus p < 0,05.
 • Koeficientų ženklai neatrodo nelogiški.
 • Teisingai klasifikuojama ne mažiau 50%  atvejų, kai Y = 1 ir kai Y  =  0.
 • Nedideliai imčiai Hosmerio – Lemešou statistikos p ≥ 0,05.
 • Visų duomenų Kuko matai ≤ 1 ir visi DFB ≤ 1 . 
 • Pasirinktasis determinacijos koeficientas ≥ 0,20.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22