Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.1. Dvinarės logistinės regresijos modelis
       4.1.9. Standartiniai regresijos modelių aprašymai

Visada aprašomas galutinis, po visų tobulinimų gautasis, modelis. Privaloma aprašyti modelio chi kvadrato statistikos reikšmingumą ir aptarti regresorių statistinius reikšmingumus. Pateiksime keletą galimų aprašymų fragmentų.

  • Logistinės regresijos modelis tiko, x2= 13,27; p < 0,01. Visi kintamieji buvo statistiškai reikšmingi. Teisingai klasifikuota 78,3% imties respondentų. Nagelgerkės determinacijos koeficientas lygus 0,72. Regresoriui X galimybių santykis 1,3; (95% pasikliautinis intervalas [0,99;1,61]),...

  •  Iš modelio buvo pašalintas statistiškai nereikšmingas rgeresorius X. Galutinis modelis buvo statistiškai reikšmingas, x2= 10,02; p = 0, 023. Taikant modelį imties duomenims, teisingai klasifikuoti 73%  diabetu sergantys pacientai ir 88%  sveiki respondentai. Kokso ir Snelo determinacijos koeficientas R2 =0,57. Didėjant W, diabeto rizika išauga. Didėjant Z, diabeto rizika sumažėja.....

  •  Modelyje paliktas statistiškai nereikšmingas regresorius Z, nes jį pašalinus, labai sumažėja teisingai klasifikuotų atvejų procentas.....

Skaitytojui labai padeda ir pateikti rezultatų išklotinių fragmentai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22