Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.2. Dvinarė logistinė regresinė analizė su SPSS
       4.2.1. Duomenys

Kaip atlikti dvinarę logistinę regresinę analizę, parodysime, tirdami 2008 metų Europos Sąjungos socialinio tyrimo (European Social Survey) Estijos ir Portugalijos duomenis ESS4EE ir ESS4PT. Tirsime 20 – 30 metų vyrus. Tyrime naudosime tokius kintamuosius:  

  • cntry – šalies kodas (EE – Estija, PT – Portugalija), 
  • stfedu – respondento požiūris į savo šalies švietimo sistemos būklę (reikšmės nuo 0 – itin bloga,  iki 10  – itin gera),
  • happy – laimingumas (matuojamas 10 balų skale nuo 0  – itin  nelaimingas, iki 10 – itin laimingas), 
  • freehms – gėjai ir lesbietės gali gyventi, kaip nori (matuojamas skale nuo 1 – pilnai sutinku, iki 5 – visiškai nesutinku),
  • imsclbn – nuo kada imigrantai gali pilnai naudotis šalies socialinėmis lengvatomis (matuojamas nominalia skale: 1 – iškart po atvykimo,  2 – po vienerių metų, nepriklausomai nuo to, ar dirbo, 3 – po vienerių darbo ir mokesčių mokėjimo metų, 4 – tapus piliečiu,  5 – niekada negalės naudotis visomis lengvatomis).

Duomenų atrankai naudosime kintamuosius: agea – amžių ir gndr – lytį (1 – vyr., 2 - mot.),
Abu duomenų failus sujungsime į vieną. Atsidarome ESS4EE ir renkamės Data Merge FilesAdd Cases opciją.

Atsidariusiame lange renkamės Browse, nurodome failą ESS4PT ir spaudžiame Continue. Atsidariusiame lange spaudžiame OK.

Su komanda Select Cases atrenkame reikiamus respondentus. Tai daroma taip: meniu Select Cases pažymime  If condition is satisfied ir spaudžiame klavišą If. Naujajame meniu suformuluojame sąlygą agea >= 20 & agea <= 30 & gndr = 1.

Tada spaudžiame Continue ir OK.
Tirsime, ar 20 – 30 metų respondento  laimingumo laipsnis ir požiūris į seksualines mažumas, švietimo sistemos būklę bei imigrantų socialines lengvatas gerai charakterizuoja, kurios šalies gyventojas jis yra. Grafiškai tiriamą modelį galima pavaizduoti taip:

Kitais žodžiais tariant, tikimės, kad parinktieji regresoriai labia gerai apibūdina respondento kilmės šalį. Sąlyginai modelį galima užrašyti taip:
cntry = f(stfedu, happy, freehms, imsclbn).

Mes atlikome pradinę modelio specifikaciją. Dabar patikrinsime, ar parinktasis modelis tinka duomenims.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22