Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.2. Dvinarė logistinė regresinė analizė su SPSS
       4.2.5. Rezultatų aprašymas

Trumpai reziumuodami atliktą tyrimą, galime konstatuoti, kad požiūris į seksualines mažumas, požiūris į imigrantus, požiūris į šalies švietimo sistemą ir bendrasis respondento laimingumas gerai charakterizuoja respondento šalį. Belieka išsamiau aprašyti, kaip pasireiškia tas charakterizavimas.

Pradžioje aprašome, ką tyrėme, kokius kintamuosius naudojome ir kaip juos perkodavome. Tada kompaktiškai surašome visa tai, ką išsamiai aptarėme ankstesniame skyrelyje. Pateikiame vieną iš daugybės galimų tokio aprašymo variantų.

Pritaikytas dvinarės logistinės regresijos modelis gerai tiko duomenims. Chi kvadrato statistika x2 = 115,195;  p  < 0,05,  Hosmerio – Lemešou chi kvadratas 13,132;  p = 0,107 > 0,05. Nagelkerkės R2 = 0,495. Teisingai klasifikuojama 76% Estijos respondentų  ir  78,9% Portugalijos respondentų.  Voldo kriterijus rodo, kad visi regresoriai yra statistiškai reikšmingi. Gautas toks modelis

Čia imsb3(1) = 1, imsb3(2) = 0 atitinka imsb3 =0; imsb3(1) = 0, imsb3(2) = 1 atitinka imsb3 =1; imsb3(1) = 0, imsb3(2) = 0 atitinka imsb3 =2. Didesnės kintamųjų freehms,  stfedu reikšmės didina tikimybę, kad respondentas yra iš Estijos. Didesnė happy reikšmė didina tikimybę kad respondentas yra iš Portugalijos. Galimybių santykis kintamajam freehms yra 0,468 (95% pasikliautinis intervalas [0,343; 0,637]), galimybių santykis kintamajam happy yra 1,35 ( [1,113; 1,637]), o  galimybių santykis kintamajam stfedu yra 0,569  ([0,476; 0,679]). Lyginant su nepalankia nuomone apie imigrantus (imsb3 = 2), palanki nuomonė (imsb = 0) padidina galimybę Portugalijos naudai  5,263 karto  (95% galimybių santykio pasikliautinis intervalas [1,945; 14,243]). Lyginant su nepalankia nuomone apie imigrantus (imsb3 = 2), labiau palanki, nei nepalanki nuomonė (imsb = 1) padidina galimybę Portugalijos naudai  3,117 karto  ( [1,353; 7,178]).

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22