Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.3. Dvinarė logistinė regresinė analizė su STATA
       4.3.1. Duomenys

Kaip atlikti dvinarę logistinę regresinę analizę parodysime, tirdami  Europos Sąjungos socialinio tyrimo (European Social Survey) Lietuvos ir Portugalijos duomenis ESS4LT1 ir ESS4PT. Tirsime 20 – 30 metų vyrus. Tyrime naudosime tokius kintamuosius: 

  • cntry – šalies kodas (LT – Lietuva, PT – Portugalija), 
  • stfgov – respondento požiūris į savo šalies vyriausybę (0 – itin bloga,  ....,  9 – itin gera),
  • freehms – gėjai ir lesbietės gali gyventi, kaip nori (1 – pilnai sutinku,..., 5 – visiškai nesutinku),
  • imsclbn – nuo kada imigrantai gali pilnai naudotis šalies socialinėmis lengvatomis (matuojamas nominalia skale: 1 – iškart po atvykimo,  2 – po vienerių metų, nepriklausomai nuo to, ar dirbo, 3 – po vienerių darbo ir mokesčių mokėjimo metų, 4 – tapus piliečiu,  5 – niekada negalės naudotis visomis lengvatomis).

Duomenų atrankai naudosime kintamuosius: agea – amžių ir gndr – lytį (1 – vyr., 2 - mot.). Grafikams pravers respondento identifikacijos numeris idno.
Sujungę SPSS failus, išsaugome juos dta formatu. Atidarę failą STATA programa, visų pirma paliekame tik tuos kintamuosius, kurių reikės tyrime:

keep agea gndr cntry stfgov freehms imsclbn idno

Paliksime tyrime reikiamo amžiaus ir lyties respondentus. Kad nekiltų problemų su netei-singai išsaugotais praleistų reikšmių kodais, dar įvesime apribojimus kitų kintamųjų reikšmėms:

keep if agea >=20 & agea <= 30 & gndr == 1 &  stfgov <= 9 & freehms <=5 & imsclbn <=5

Galima pasižiūrėti informaciją apie failo kintamuosius. Įvykdome

describe cntry stfgov freehms  imsclbn

Visi kintamieji yra skaitiniai, o kintamasis cntry  - simbolinis. Perkoduosime jį į skaitinį kintamąjį (kintamojo cntry reikšmės taps naujojo kintamojo zzz reikšmių komentarais (angl. labels):

encode cntry, generate(zzz)

Pagal nutylėjimą STATA programa rodo kintamojo reikšmių komentarus. Todėl paprašę dažnių lentelės, gauname informaciją apie tai, kokioms šalims priklausė respondentai (šalių kodai tapo kintamojo komentarais):

tabulate zzz

 
Ši lentelė bus naudinga, kai reikės tikrinti klasifikavimo gerumą, tačiau ji nepateikia informacijos apie kintamojo zzz reikšmes. Todėl papildome tabulate komandą opcija nolabel.

tabulate zzz, nolabel

Matome, kad zzz įgyja reikšmes 1 ir 2. Nors zzz yra dvireikšmis kintamasis, logistinei regresijai jis netinka, nes STATA programa reikalauja, kad viena iš kintamojo reikšmių būtų 0. Todėl sukuriame naują kintamąjį, kuris jau įgis reikšmes 0 ir 1:

gen country = zzz - 1

Pridėsime naujojo kintamojo reikšmėms komentarus: 0 – LT, 1 – PT. Tam reikia nuosekliai įvykdyti dvi komandas:

label define zl  0 "LT" 1"PT"
label values country zl

Kintamasis imsclbn yra kategorinis.

Prieš įtraukiant kategorinį kintamąjį į logistinės regresijos modelį, reikia įsitikinti, kad kiekvienai jo kategorijai yra pakankamai daug stebėjimų.

Patikriname, kokias reikšmes įgyja imsclbn:

tabulate country imsclbn


Matome, kad Lietuvos imtyje  mažai respondentų rinkosi 1 – 2  ir 5. Todėl regresorių imsclbn keisime kategoriniu kintamuoju, įgyjančiu mažiau reikšmių. Sukursime  du tokius kintamuosius: imsb3 (imsb3 = 0, kai imsclbn = 1 arba 2; imsb3 = 1, kai imsclbn = 3; imsb3 = 2, kai imsclbn = 4 arba 5) ir  imsb2  (imsb2 = 0, kai imsclbn = 1 , 2 arba 3; imsb2 = 1, kai  imsclbn = 4 arba 5):

recode  imsclbn (1 2 = 0) (3 = 1) (4 5 = 2), gen(imsb3)
recode  imsclbn (1/3 = 0)  (4 5 = 1), gen(imsb2)

Mažesnės imsb2, imsb3 reikšmės rodo palankesnę nuostatą imigrantų atžvilgiu. Įsitikiname, kad dabar yra pakankamai daug stebėjimų kiekvienai regresorių kategorijai. Įvykdome

tabulate country imsb2
tabulate country imsb3

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22