Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.3. Dvinarė logistinė regresinė analizė su STATA
       4.3.3. Atsparioji logistinė regresija

Jeigu kilo abejonių dėl duomenyse esančių išskirčių, galima suskaičiuoti modelio koeficientus, naudojantis atspariosios (robastinės) logistinės regresijos opciją.

logit country freehms stfgov imsb2, robust

Gautoji modelio lygtis

Matome, kad ji nė kiek nesiskiria, nuo gautosios, taikant klasikinę logistinę regresiją. Tai dar kartą patvirtina, kad anksčiau nagrinėtas modelis gerai tinka duomenims.
Dar viena situacija, kai siūloma taikyti robastinius liekamųjų paklaidų įverčius, yra vadinamosios klasterizuotos imtys. Duomenys natūraliai grupuojasi pagal kažkokį požymį, ir įtariame liekamųjų paklaidų priklausomumą grupėse. Pavyzdžiui, išlaikys egzaminą studentas, ar neišlaikys, sprendžiame tikrindami 7 grupių atstovus. Priklausymas tai pačiai grupei (darbinė atmosfera, tie patys dėstytojai) daro tikėtiną prielaidą, kad rezultatuose tai atsispindės. Tada geriau taikyti atspariosios logistinės regresijos modelį.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22