Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

4. DVINARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
4.3. Dvinarė logistinė regresinė analizė su STATA
       4.3.5. Kategoriniai regresoriai

Dvireikšmio regresoriaus atvejį jau aptarėme ankstesniuose skyreliuose. Situacija sudėtingesnė, kai regresorius gali įgyti daugiau nei dvi kategorines reikšmes. Tada jį reikia pakeisti keletu dvireikšmių pseudokintamųjų. STATA programa tą galima padaryti automatiškai. Ištirsime modelį, kai vietoje imsb2 į modelį įtrauktas imsb3.Įvykdome komandą:

xi: logit  country  freehms stfgov i.imsb3

Opcija i.imsb3 reiškia, kad bus sukurti du (vienu mažiau nei yra kategorijų) pseudokintamieji, įgyjantys reikšmes 0 ir 1. Be to, 1 atitiks attinkamą imsb3 reikšmę.Gavome statistiškai reikšmingai tinkantį modelį. Vis dėlto, vienas iš naudotųjų pseudokintamųjų (atitinkantis antrąją regresoriaus imsb3  reikšmę) yra statistiškai nereikšmingas. Pažvelkime į klasifikacinę lentelę (įvykdome lstat):

Bendrasis teisingų klasifikavimų procentas (77,82%) kiek didesnis, nei modelyje su imsb2 (76,41%). Kita vertus, mažiau teisingai klasifikuoti Portugalijos atstovai (70,73%, o buvo 72,36 %), ir kiek geriau Lietuvos respondentai (83,23%, buvo 79,5%).). Galime daryti išvadą, kad apskritai šis modelis nėra geresnis už buvusįjį.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22